Senzorické hodnocení a vady čokoládových výrobků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Senzorické hodnocení a vady čokoládových výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřivnová, Lenka
dc.contributor.author Uherek, Dušan
dc.date.accessioned 2012-03-10T18:13:10Z
dc.date.available 2012-03-10T18:13:10Z
dc.date.issued 2011-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17606
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis vad čokoládových výrobků, které vznikají při výrobě a skladování. Podrobně charakterizuje senzorickou analýzu jako nástroj denního hodnocení čokolády i jako metodu zlepšení kvality výrobků. Přehledně uvádí požadavky na senzorický panel a popisuje nejčastěji používané metody senzorické analýzy. První kapitola práce také shrnuje historii čokolády a současnou technologii výroby. cs
dc.format 41 s. (40 310) cs
dc.format.extent 5516617 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject čokoláda cs
dc.subject vady cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject zlepšování cs
dc.subject chocolate en
dc.subject defects en
dc.subject sensory analysis en
dc.subject quality en
dc.subject improvement en
dc.title Senzorické hodnocení a vady čokoládových výrobků cs
dc.title.alternative Sensory evaluation and defects of chocolate products en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jarošová, Alžběta
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on a description of defects of chocolate products appeared during production and storage. It characterises in detail a sensory analysis as a tool for daily evaluation of chocolate as well as a method for a product quality improvement. It shows requirements for sensory panel and describes the most used methods of sensory analysis. The first chapter also summarizes a history of chocolate and a current product technology. en
dc.description.department Ústav technologie a mikrobiologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/144 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 22744
dc.date.assigned 2011-02-11
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
uherek_2011_bp.pdf 5.261Mb PDF View/Open
uherek_2011_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
uherek_2011_op.doc 94Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account