controller design, time delay system, time delay approximation, polynomial method, pole assignment

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

controller design, time delay system, time delay approximation, polynomial method, pole assignment

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balátě, Jaroslav
dc.contributor.author Chramcov, Bronislav
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:28:12Z
dc.date.available 2010-07-13T23:28:12Z
dc.date.issued 2006-07-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1766
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce se zabývá využitím predikce časové řady při řízení technologického procesu. Konkrétně se jedná o technologický proces dodávky tepla v soustavě centralizovaného zásobování teplem (SCZT), speciálně pro řízení tepelného výkonu horkovodu, kde se vyskytuje při řízení běžně používaným kvalitativním způsobem dopravní zpoždění a to v rozsahu 2 - 12 hodin v závislosti na lokalitě (tj. na délce potrubního řádu). Podstatou práce je pak rozpracování metodologie Box-Jenkinse takovým způsobem, aby byla použitelná pro výpočet předpovědi průběhu časové řady denního diagramu dodávky tepla (DDDT) v soustavě centralizovaného zásobování teplem. cs
dc.format.extent 5263117 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.title controller design, time delay system, time delay approximation, polynomial method, pole assignment cs
dc.title.alternative Control Algorithms for production and distribution of heat - Prediction of Heat Supply Daily Diagram en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-12-01
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed at utilization of time series prediction for control of technological process. We can find an application of this prediction also by the control in the Centralised Heat Supply System (CHSS), especially for control of hot-water piping heat output, where transport delay namely in the range 2 up to12 hours depending on each locality (length of piping) occurs in common use qualitative way of control. Development of Box-Jenkins methodology for prediction of Heat Supply Daily Diagram (HSDD) course in CHSS is the subject of this work. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technická kybernetika cs
dc.thesis.degree-discipline Technical Cybernetics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Chemical and Process Engineering en
dc.identifier.stag 5144
dc.date.assigned 2001-06-25
local.subject řídicí systémy cs
local.subject teplovodní vytápění cs
local.subject rozvody topení cs
local.subject syntéza regulátorů cs
local.subject systémy s dopravním zpožděním cs
local.subject aproximace cs
local.subject polynomiální metody cs
local.subject přiřazení pólů cs
local.subject control systems en


Files in this item

Files Size Format View
chramcov_2006_dp.pdf 5.019Mb PDF View/Open
chramcov_2006_vp.pdf 305.6Kb PDF View/Open
chramcov_2006_op.pdf 246.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account