Systém vzdělávání u Policie České republiky a Městské policie s aplikací v praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém vzdělávání u Policie České republiky a Městské policie s aplikací v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena cs
dc.contributor.author Fišer, Filip cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:04:23Z
dc.date.available 2012-03-10T19:04:23Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17698
dc.description.abstract Systém vzdělávání u Policie ČR a Městské policie s aplikací v praxi ? bakalářská práce. Exkurz do historie policejních složek v období od II. světové války do nedávné minulosti. Podání uceleného přehledu o vzdělávání Policie ČR a Městské policie a seznámení s odbornou přípravou policejních složek. Aplikace poznatků získaných teoretickou přípravou v přímém výkonu služby. Vyhodnocení a interpretace anonymního dotazníků, který byl předložen příslušníkům Policie ČR a strážníkům Městské policie. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 327309 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Systém vzdělávání cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject Městská policie cs
dc.subject aplikace teorie v praxi cs
dc.subject policejní historie cs
dc.subject odborná příprava cs
dc.subject policejní školy cs
dc.subject výcviková střediska cs
dc.subject The system of education en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject the Municipal Police en
dc.subject Application in profession en
dc.subject Application of the theory in practice en
dc.subject Police History en
dc.subject Vocational Training en
dc.subject Police Colleges en
dc.subject Training Centre en
dc.title Systém vzdělávání u Policie České republiky a Městské policie s aplikací v praxi cs
dc.title.alternative The system of education at the Police of the Czech Republic and the Municipal Police with application in profession en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Daniš, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The system of education at the Police of the Czech Republic and the Municipal Police with application in profession ? a bachelo work. Excursions into the history of police forces in the period since the second World War to the recent past. Submission of a comprehensive overview of training police and Municipal police and familiarization with the training of police forces. Application of theoretical knowledge gained in the direct preparation of the service. Evaluation and interpretation of an anonymous questionnaire which was presented to the police members and police officers of Municipal Police. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17823
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
fišer_2011_bp.pdf 319.6Kb PDF View/Open
fišer_2011_vp.doc 27.5Kb Microsoft Word View/Open
fišer_2011_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account