Analýza data miningových softwarových nástrojů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza data miningových softwarových nástrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vařacha, Pavel
dc.contributor.author Semenský, Jiří
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:14:45Z
dc.date.available 2012-03-10T19:14:45Z
dc.date.issued 2011-08-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17716
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je seznámení s dostupnými aplikacemi na dolování dat a s používanými metodami data miningu. V práci jsou vysvětleny základní principy daných algoritmů a metod. Je zde sestaven přehled data miningových softwarových nástrojů a soupis jejich vlastností. Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy data mining, algoritmy a metody dolování dat, datové sklady. Jsou zde uvedeny základní principy a metody data miningu. V praktické části je popsán použitý software. Je zde vytvořen jeho přehled, popis, charakteristiky, funkce a srovnání z uživatelského hlediska, spolu s konkrétními praktickými příklady užití uvedených aplikací. cs
dc.format 124 s. cs
dc.format.extent 12583659 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject data mining en
dc.subject data mining software en
dc.subject algorithm en
dc.subject data warehouse en
dc.subject data mining cs
dc.subject aplikace pro vytěžování dat cs
dc.subject algoritmus cs
dc.subject datový sklad cs
dc.title Analýza data miningových softwarových nástrojů cs
dc.title.alternative Data Mining Software Tools Analysis en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Horák, Tomáš
dc.date.accepted 2011-09-13
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is to acquaint the reader with available data mining applications using data mining methods. This thesis explains the basic principles of given algorithms and data mining methods. An overview of data mining software tools and their properties is then compiled. This thesis consists of two main parts. The theoretical part explains the concepts of data mining, algorithms and methods of data mining, data warehouses. The reader gets an idea of basic principles and data mining methods. The practical part describes the software used. An overview containing its description, characteristics and the feature comparison from the user's perspective, along with specific practical use examples of given software, is then composed. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 23173
dc.date.assigned 2011-07-22
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject algoritmy cs
local.subject algorithms en


Files in this item

Files Size Format View
semenský_2011_dp.zip 12.00Mb Unknown View/Open
semenský_2011_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
semenský_2011_op.pdf 475.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account