Analýza kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr cs
dc.contributor.author Šáchová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:22:34Z
dc.date.available 2012-03-10T19:22:34Z
dc.date.issued 2011-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17731
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je analýza a optimalizace kalkulačního systému ve výrobní společnosti XY s.r.o. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů potřebných k pochopení dané problematiky. Rozebírá ná-klady, jejich členění a alokaci, typy kalkulací a kalkulační systém. Tyto poznatky slouží jako podklad pro část praktickou, kde je představena společnost, provedena analýza nákladů z hlediska jejich členění a popsán současný kalkulační vzorec. V závěru je na základě identifikovaných nedostatků návrh na zlepšení řízení nákladů a využívané kalkulace. cs
dc.format 80 s. (14 179) cs
dc.format.extent 4078221 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject náklady cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject alokace nákladů cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject typy kalkulace cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject costs en
dc.subject costs classification en
dc.subject cost allocation en
dc.subject calculation system en
dc.subject calculation en
dc.subject type of calculation en
dc.subject calculation formula en
dc.title Analýza kalkulačního systému ve společnosti XY s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Calculation System in the Company XY Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Šárka cs
dc.date.accepted 2011-09-14 cs
dc.description.abstract-translated The subject of bachelor?s thesis is an analysis and optimization of costing system in the manufacturing company XY Ltd. It consists of theoretical and practical parts. The theoreti-cal part is dealing with explaining the basic concepts needed to understand the issue. Is analyzes the costs, their classification and allocation, types of calculations and calculation system. These findings serve as a basis for the practical part, where the company is pre-sented, is analyzed costs from the aspect of their structuring and is described current calcu-lation formula. In conclusion, based on identified deficiencies proposal to improve man-agement of costs and used calculation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22309
dc.date.assigned 2011-06-24 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šáchová_2011_bp.pdf 3.889Mb PDF View/Open
šáchová_2011_vp.pdf 28.56Kb PDF View/Open
šáchová_2011_op.pdf 32.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account