Rozhodovací Proces a Analýza Risku Zemědělského EkonomickéhoTrhu v Turecku: Studie z Kalecik Vinařského Regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozhodovací Proces a Analýza Risku Zemědělského EkonomickéhoTrhu v Turecku: Studie z Kalecik Vinařského Regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrecion, Vladimír
dc.contributor.author Köprülü, Onur
dc.date.accessioned 2012-03-10T19:38:05Z
dc.date.available 2012-03-10T19:38:05Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17753
dc.description.abstract Pěstování vinné révy bylo důležité v každém století napříč východními a západními civilizacemi. Navzdory poklesu plošné výměry vinic, a tím i výroby vína na světě, došlo k nárůstu průměrné produktivity. Vinařský průmysl v blízké minulosti byl velmi roztříštěný. Se vstupem nových zemí do světového vinařského průmyslu došlo k výraznému nárůstu výroby vína a produktivity. Cílem tohoto výzkumu je upozornit na význam vinařského odvětví v Turecku a posoudit rozhodovací proces společně s analýzou rizik výrobců vína v regionu Kalecik. Použití modelu multinomial logistic regression představuje hlavní metodologii tohoto výzkumu a výsledky výzkumu ukazují dopady sociálních a ekonomických faktorů na rozhodovací proces a riskantní jednání výrobců vína. cs
dc.format.extent 1249956 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject analý zarisku cs
dc.subject rozhodovací proces cs
dc.subject turecké zemědělství cs
dc.subject agriculture en
dc.subject risk analysis en
dc.subject decision-making en
dc.subject Turkish agriculture en
dc.title Rozhodovací Proces a Analýza Risku Zemědělského EkonomickéhoTrhu v Turecku: Studie z Kalecik Vinařského Regionu cs
dc.title.alternative Decision-Making Process and Risk Analysis of Agricultural Market Economy in Turkey: A Case Study from Kalecik Region Wine Producers en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Grega, Libor
dc.contributor.referee Kloudová, Jitka
dc.date.accepted 2011-06-17
dc.description.abstract-translated Cultivation of vine grapes has always been important in any century among eastern and western civilizations. In spite of a decrease in the vineyard acreage and vine production in the world, there has been an increase in the average productivity. Wine industry in the near past was highly fragmented. There has been a considerable increase in wine production and productivity with the entrance of new world countries to wine industry. The aim of this research is to highlight the importance of wine sector in Turkey and to assess the decision-making process and risk analysis of wine producers in Kalecik Region. The use of multinomial logistic regression constitutes the main methodology of the research. Research results indicate the impacts of social and economic factors over decision-making process and risky behaviors of wine producers. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 16174
dc.date.assigned 2006-10-25


Files in this item

Files Size Format View
köprülü_2011_dp.pdf 1.192Mb PDF View/Open
köprülü_2011_vp.zip 14.57Kb Unknown View/Open
köprülü_2011_op.doc 109.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account