Projekt hodnocení efektivnosti stravovacího zařízení a možnosti jeho outsourcingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt hodnocení efektivnosti stravovacího zařízení a možnosti jeho outsourcingu

Show full item record

No preview available
Title: Projekt hodnocení efektivnosti stravovacího zařízení a možnosti jeho outsourcingu
Author: Turanová, Lýdia
Advisor: Tučková, Zuzana
Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením efektívnosti stravovacieho zariadenia a mož-nosťami outsourcingu jeho produktov. Práca je rozdelená do dvoch hlavných častí: teore-tickej a praktickej, pričom praktická časť pozostáva z analytickej a projektovej sekcie. V teoretickej časti sú uvedené základné poznatky z oblasti služieb, stravovacích služieb a projektového riadenia. Analytická časť zahŕňa charakteristiku spoločnosti, popis súčas-ného stavu a analýzu možností využitia budovy v priemyselnom areáli. Následne je preve-dená analýza efektívnosti poskytovania outsourcingu stravovacích služieb. Projektová časť je zameraná na realizáciu samotného projektu vytvorenia prevádzky stravovacieho zariade-nia. Na záver bol projekt podrobený analýze rizík.
URI: http://hdl.handle.net/10563/17893
Date: 2011-05-02
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav podnikové ekonomiky
Discipline: Podniková ekonomika
Grade for thesis and defense: D 21196


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
turanová_2011_dp.pdfBlocked 1.997Mb PDF
turanová_2011_vp.pdf 33.49Kb PDF View/Open
turanová_2011_op.pdf 1.794Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account