Analýza a návrh na zefektivnění vybraných procesů v COLORLAK, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a návrh na zefektivnění vybraných procesů v COLORLAK, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartošíková, Romana
dc.contributor.author Marešová, Dana
dc.date.accessioned 2012-03-11T09:28:26Z
dc.date.available 2012-03-11T09:28:26Z
dc.date.issued 2011-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/17926
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o procesních činnostech a metodách měření procesní vý-konnosti, které mohou být při řízení podniku využívány. Zaměřuje se zejména na oblast strategie a cílů společnosti a jejich hodnocení, tak jako hodnocení parametrů jednotlivých procesů. Cílem je provést analýzu současného systému měření výkonnosti interních procesů ve společnosti COLORLAK, a.s. a v návaznosti na zjištěné skutečnosti navrhnout ve vybraných procesech možná zlepšení na jejich zefektivnění, pokud nebude systém shledán vyhovujícím. cs
dc.format 67 cs
dc.format.extent 2028783 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject podnik cs
dc.subject proces cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject interní procesy cs
dc.subject strategie cs
dc.subject cíle cs
dc.subject měření výkonnosti cs
dc.subject měřítka cs
dc.subject parametry cs
dc.subject ukazatele výkonnosti cs
dc.subject perspektiva cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject systém řízení cs
dc.subject company en
dc.subject process en
dc.subject management process en
dc.subject internal process en
dc.subject strategy en
dc.subject achievement en
dc.subject performance measurement en
dc.subject measures en
dc.subject performance measures en
dc.subject perspective en
dc.subject development en
dc.subject management system en
dc.title Analýza a návrh na zefektivnění vybraných procesů v COLORLAK, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis and Suggestion for Increasing of Selected Processes Efficiency in COLORLAK, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čujan, Zdeněk
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor's work deals with processional activities and performance measuring methods which a company can use for its management system. In particular, it deals with the strategy and targets of a company and their evaluation, as well as the assessment of the parameters of individual processes. The objective is to perform an analysis of the present performance measuring system of internal processes in COLORLAK, a.s. and suggest possible improvements for selected processes to make them effective if the system is not found satisfactory. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/104 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 20637
dc.date.assigned 2010-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
marešová_2011_bp.pdfBlocked 1.934Mb PDF View/Open
marešová_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
marešová_2011_op.pdf 51.75Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account