Modelování sušicího procesu pro materiály tvaru válce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování sušicího procesu pro materiály tvaru válce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar cs
dc.contributor.author Grygar, Vojtěch cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T11:49:21Z
dc.date.available 2012-03-11T11:49:21Z
dc.date.issued 2011-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18136
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je návrh difúzního matematického modelu popisujícího sušicí procesy pro dlouhodobé vysychání sušeného materiálu základních tvarů - desky, válce a koule. Na základě řešení deterministického modelu vysychání je odvozen úbytek vlhkosti v materiálu. Pomocí programu COMSOL MULTIPHYSICS, ve kterém byly definovány počáteční a okrajové podmínky, bylo namodelováno dlouhodobé vysychání sušeného materiálu. Za účelem porovnání výsledků získaných z programu COMSOL, byla vytvořena funkční programová aplikace v prostředí MATLAB, která umožňuje zobrazit vlhkostní pole v materiálu, 3D graf vlhkostních polí a úbytek vlhkosti v materiálu. Pomocí této aplikace lze srovnávat výsledky i při změnách některého ze zadávaných parametrů. Na základě navržených matematických modelů lze předpovídat úbytek vlhkosti v materiálu, tato skutečnost byla ověřena na výsledcích dlouhodobého sušení zelených kávových bobů ve skladu. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 4564130 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject mathematical model en
dc.subject diffusion model en
dc.subject drying processes en
dc.subject humidity shrinkage en
dc.subject green coffee en
dc.subject matematický model cs
dc.subject difúzní model cs
dc.subject sušicí proces cs
dc.subject úbytek hmotnosti cs
dc.subject zelená káva cs
dc.title Modelování sušicího procesu pro materiály tvaru válce cs
dc.title.alternative Modeling of drying process for cylindrical bodies en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vítečková, Miluše cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with a design of a diffusion mathematical model describing the drying processes for long-lasting desiccation of dried substances prototypically shaped as plane, cylinder, and sphere. A decrease in the substance humidity shrinkage is derived from the result in deterministic model of desiccation. The long-term desiccation of the dried substances has been simulated on the basis of COMSOL MULTIPHYSICS program, where initial and marginal conditions were defined. The functional program application in MATLAB has been created in order to draw a contrast among particular results obtained from the COMSOL program. The application enables delineating the moisture extent in substances, 3D graph of moisture extent, and a decrease in the substance humidity degree. By means of the mentioned application, it is achievable to evaluate the results even in terms of changes in some of the set parameters. The shrinkage in substance moisture can be predicted in relation to suggested mathematical models. This fact has been confirmed by the results of long-lasting desiccation of green coffee-beans in the warehouse. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20290
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
grygar_2011_dp.zip 4.352Mb Unknown View/Open
grygar_2011_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
grygar_2011_op.doc 257.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account