Zabezpečení nádrží proti krádeži pohonných hmot

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zabezpečení nádrží proti krádeži pohonných hmot

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Jakubec, Jiří
dc.date.accessioned 2012-03-11T12:44:50Z
dc.date.available 2012-03-11T12:44:50Z
dc.date.issued 2011-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18212
dc.description.abstract "Ten služební vůz má snad prasklou nádrž, stále je prázdná." Jste majitel firmy a říkáte si podobnou větu často? Nejenom pro Vás je určena tato bakalářská práce, která se zabývá zabezpečením palivové nádrže proti krádeži pohonných hmot. Mou snahou je zabránit veškerým způsobům krádeží paliva, zejména pak u nákladních automobilů. Vaše zakoupené palivo je určeno pro firemní automobil, ne pro vlastní potřebu zaměstnanců, ani pro užitek organizovaného gangu zlodějů paliva. Kombinací mechanického a elektronického zabezpečení vznikl jedinečný produkt, který v současné době není na trhu. Po přečtení této bakalářské práce se důkladně seznámíte s daným problémem a mnou navrženým způsobem řešení. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 6199788 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Security en
dc.subject fuel tank en
dc.subject mechanical security en
dc.subject intruder and Hold-up Alarm System en
dc.subject car alarms en
dc.subject truck en
dc.subject theft of fuel en
dc.subject diesel thieves en
dc.subject Zabezpečení cs
dc.subject palivová nádrž cs
dc.subject mechanické zabezpečení cs
dc.subject elektronické zabezpečení cs
dc.subject autoalarm cs
dc.subject nákladní automobil cs
dc.subject krádeže pohonných hmot cs
dc.subject zloděj nafty cs
dc.title Zabezpečení nádrží proti krádeži pohonných hmot cs
dc.title.alternative Security of Diesel Tanks against Theft of Fuel<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ivanka, Ján
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated "The business car has got probably a cracked tank, it is still empty." Are you the owner of the company? And do you say that sentence very often? Not only for you is intended My Bachelor Thesis which deals with security against the thefts of fuel. My purpose is to prevent all methods of stealing fuel, especially for the trucks. Your purchased fuel is for the company car, not for your own employees or the benefit of an organized gang of thieves of fuel. Due to the combination of mechanical and electronic security, was created an unique product that is not currently in the market. After reading this thesis you will be introduced into the problem properly. Also I found new method of the solution. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21385
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
local.subject krádeže cs
local.subject pohonné hmoty cs
local.subject thefts en
local.subject propellants en


Files in this item

Files Size Format View
jakubec_2011_bp.zip 5.912Mb Unknown View/Open
jakubec_2011_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
jakubec_2011_op.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account