Analýza ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti v AT a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti v AT a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří cs
dc.contributor.author Milčevová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T12:51:57Z
dc.date.available 2012-03-11T12:51:57Z
dc.date.issued 2011-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18220
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou ekonomickej prosperity a konkurencieschopnosti v spoločnosti AT a.s. Celá práca je rozdelená do dvoch hlavných častí. V teoretickej časti sú spracované základné poznatky týkajúce sa prosperity, konkurencie a základných metód k jej meraniu a vyhodnocovaniu faktorov, ktoré na ňu pôsobia. Praktická časť aplikuje zvolené metódy , zameriava sa na finančnú analýzu zloženú z pomerových ukazovateľov, SWOT analýzu a analýzu odvetvových faktorov. Na základe spracovaných analýz sú v závere tejto časti zhrnuté výsledky a navrhnuté odporúčania pre zlepšenie súčasnej situá-cie podniku a jeho postavenie na trhu. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 3624181 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Prosperita cs
dc.subject výkonnosť cs
dc.subject konkurencieschopnosť cs
dc.subject finančná analýza cs
dc.subject pomerové ukazovatele cs
dc.subject Porterov model konkurenčných síl cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Prosperity en
dc.subject efficiency en
dc.subject competitiveness en
dc.subject financial analysis en
dc.subject ratio analysis en
dc.subject Porter's Five Forces Analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti v AT a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of Prosperity and Competitiveness of AT a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kocman, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis will analyse the prosperity and competitiveness of AT a.s. company. The work is divided into two main parts. In theoretical part, the essential knowledge con-cerning prosperity is summarised as well as competition and basic methods for measuring and evaluating the factors which are affecting it, are analysed. In practical part, the funda-mental knowledge related to financial analysis of the company, which consists of ratio analysis, SWOT analysis and analysis of industry factors, is examined. On the basis of this study, the conclusion consisting of the summary of results and marked recommendations for improvement of the current financial situation of the company and its position on the market is made. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/104 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 19784
dc.date.assigned 2010-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
milčevová_2011_bp.pdf 3.456Mb PDF View/Open
milčevová_2011_vp.pdf 120.1Kb PDF View/Open
milčevová_2011_op.pdf 115.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account