Management životního stylu u pacientů s chronickou bolestí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Management životního stylu u pacientů s chronickou bolestí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica cs
dc.contributor.author Šidlíková, Alena cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T12:52:28Z
dc.date.available 2012-03-11T12:52:28Z
dc.date.issued 2011-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18221
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá sebeřízením a organizací životního stylu pacientů s chronickou nenádorovou bolestí. Teoretická část práce vymezuje pojem chronická nenádorová bolest, popisuje komplexní charakter chronické nenádorové bolesti, její vliv na životní styl pacienta a seznamuje s procesem efektivního sebeřízení u pacientů s chronickou bolestí. Praktická část práce vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na zjištění úrovně sebeřízení u pacientů s chronickou bolestí, úrovně jejich informovanosti v této oblasti a na identifikaci faktorů ovlivňujících efektivní sebeřízení. cs
dc.format 84 s. cs
dc.format.extent 3257688 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject chronická nenádorová bolest cs
dc.subject sebeřízení cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject znalosti cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject informovanost pacientů cs
dc.subject chronic non-cancer pain en
dc.subject self-management en
dc.subject lifestyle en
dc.subject knowledge en
dc.subject skills en
dc.subject informedness of patients en
dc.title Management životního stylu u pacientů s chronickou bolestí cs
dc.title.alternative Chronic pain patients and their lifestyle management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna cs
dc.date.accepted 2011-06-24 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the self-managing patients with chronic non-cancer pain and organization of their lifestyle. The theoretical part defines chronic non-cancer pain, descri-bes complex character of chronic non-cancer pain, its influence on patient's lifestyle and introduces with the process of chronic non-cancer pain self-management. The practical part interprets the results of questionnaire survey investigating the level of self-management in patients with chronic non-cancer pain, awareness of patients about self-management and factors that influence effective self-management in patients with chronic non-cancer pain. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20282
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šidlíková_2011_bp.pdf 3.106Mb PDF View/Open
šidlíková_2011_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
šidlíková_2011_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account