Tahová strategická hra v internetovém prohlížeči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tahová strategická hra v internetovém prohlížeči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Tichý, Libor
dc.date.accessioned 2012-03-11T13:07:16Z
dc.date.available 2012-03-11T13:07:16Z
dc.date.issued 2011-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18245
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit online tahovou strategickou hru, kterou lze hrát ve webovém prohlížeči. Práce zahrnuje úvod do teorie her, kde jsou představeny základní pojmy z této oblasti, rozebrány klasifikace her a modely jejich zápisu. V textu jsou dále diskutovány technologie, které byly použity pro tvorbu aplikace na straně serveru a popsána architektura softwaru Model-View-Controller. Část práce je věnována popisu herních mechanismů a pravidlům hry. Objektově orientovaný model aplikace je vyjádřen pomocí grafického jazyka UML. Závěrem jsou rozebírána některá programová řešení. cs
dc.format 66 s. (62 026 znaků). cs
dc.format.extent 15384748 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject turn based strategic game en
dc.subject game theory en
dc.subject Nette framework en
dc.subject MVC architecture en
dc.subject strategická hra cs
dc.subject teorie her cs
dc.subject Nette framework cs
dc.subject architektura MVC cs
dc.title Tahová strategická hra v internetovém prohlížeči cs
dc.title.alternative Turn based strategic game in web browser en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Petr
dc.date.accepted 2011-06-27
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to design and develop an online turn based strategic game in web browser. The text includes an introduction to game theory, which introduces basic terms of this field, discuss the classification of games and models for their notation. Text is also focused for technologies that were used to build the application on the server and describes the software architecture Model-View-Controller. Part of the work is devoted to describing the mechanism and rules of the game play. Object-oriented application design is written using a graphical language UML. Finally are discussed some of the solutions that were used in program. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21687
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject tahová strategie cs
local.subject počítačové hry cs
local.subject TBS - turn based strategy en
local.subject computer games en


Files in this item

Files Size Format View
tichý_2011_dp.zip 14.67Mb Unknown View/Open
tichý_2011_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
tichý_2011_op.pdf 88.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account