Spotřeba datových center

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spotřeba datových center

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlček, Karel
dc.contributor.author Zlámal, Jiří
dc.date.accessioned 2012-03-11T13:14:37Z
dc.date.available 2012-03-11T13:14:37Z
dc.date.issued 2011-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18256
dc.description.abstract V této práci jsou shrnuty nejpoužívanější metody zvýšení efektivity provozu datových center u největších přispěvatelů spotřeby energie. Pro pochopení problematiky efektivity a způsobů jejího měření jsou vysvětleny používané parametry. Úrovně Tier klasifikace jsou vysvětleny společně s konstrukcemi datových center. Dvě části této práce jsou věnovány řízení spotřeby a jejich možnostech v síťové a serverové infrasktruktuře. Následně je zpracováno srovnání tradiční a modulárních (kontejnerových a hybridních) datových center. Srovnání starších a novějších technologíí je provedeno ve spojení s výkonem a efektivitou těchto systémů. cs
dc.format 92 cs
dc.format.extent 2474485 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject data centers en
dc.subject efficiency en
dc.subject energy consumption and management en
dc.subject traditional and modular data centers en
dc.subject datová centra cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject spotřeba energií cs
dc.subject tradiční a modulární datová centra cs
dc.title Spotřeba datových center cs
dc.title.alternative Energy consumption of data centers<br> en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fekiač, Jozef
dc.date.accepted 2011-06-27
dc.description.abstract-translated This thesis describes the most used methods for better data center efficiency for the largest contributors of data center inefficiency. To understand the issues of effectivness and ways of masuring it, the used efficiency parameters are explained. Tier levels are described together with designs of data center constructions. Two parts of this thesis are dedicated to energy management in the network and server infrastructure and their possibilities. Subsequently comparison of traditional and modular (container and hybrid designs) centers is developed. Comparison of older and recent technologies in data center construction is revealed in ralation with performance and efficiency. en
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/155 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Computer and Communication Systems en
dc.thesis.degree-discipline Počítačové a komunikační systémy cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 21680
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
local.subject spotřeba energie cs
local.subject energy consumption en


Files in this item

Files Size Format View
zlámal_2011_dp.pdf 2.359Mb PDF View/Open
zlámal_2011_vp.pdf 105.4Kb PDF View/Open
zlámal_2011_op.doc 255.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account