Projekt ocenění společnosti Střechy 92, s.r.o. vybranými výnosovými metodami

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt ocenění společnosti Střechy 92, s.r.o. vybranými výnosovými metodami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Obadalová, Iva
dc.date.accessioned 2012-03-11T14:09:31Z
dc.date.available 2012-03-11T14:09:31Z
dc.date.issued 2011-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18329
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám oceněním společnosti Střechy 92, s.r.o. vybranými výnosovými metodami. Cílem této práce je vypočítat výnosovou hodnotu společnosti k 1. 1. 2011. Celá práce se sestává ze dvou hlavních částí. Teoretická část je zaměřena na literární rešerši, objasňující vybrané teoretické a metodické principy z oblasti výnosového oceňování podniků. Analytická část pak obsahuje strategickou a finanční analýzu, na jejichž základě je sestaven strategický finanční plán společnosti Střechy 92, s.r.o. Práce závěrem vyúsťuje v projekt samotného stanovení výsledné hodnoty společnosti Střechy 92 s.r.o. cs
dc.format 94 s., přílohy 11 s. cs
dc.format.extent 2305669 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject hodnota podniku cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční plánování cs
dc.subject výnosové metody oceňování podniku cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject business value en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial planning en
dc.subject business valuation methods for income en
dc.subject cash flow en
dc.subject Economic Value Added en
dc.title Projekt ocenění společnosti Střechy 92, s.r.o. vybranými výnosovými metodami cs
dc.title.alternative Project of valuation company Strechy 92,Ltd. by selected income methods en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramná, Eva
dc.date.accepted 2011-05-24
dc.description.abstract-translated This Master's thesis is dealing with the valuation of the company Strechy 92, Ltd. by income methods. The aim of this thesis is to calculate value of the company at the date of 1. 1. 2011. The whole thesis consists of two main parts. The theoretical part is focusing on a literary survey where the theoretical and methodical principles of business valuation are further explained. Subsequently, the analytical part is offering strategic and financial analysis on which them is build the strategic financial plan of the company Střechy 92, Ltd. In conclusion, the thesis results in the final valuation of the company Střechy 92, Ltd. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/172 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 22064
dc.date.assigned 2011-03-28
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
obadalová_2011_dp.pdfBlocked 2.198Mb PDF View/Open
obadalová_2011_vp.doc 71Kb Microsoft Word View/Open
obadalová_2011_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account