Analýza spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fialová, Šárka
dc.contributor.author Kostolná, Kristína
dc.date.accessioned 2012-03-11T14:39:30Z
dc.date.available 2012-03-11T14:39:30Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18375
dc.description.abstract Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit a vyhodnotit míru spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky prostřednictvím dotazníku. Bakalářská práce je rozdelená na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky získané z odborné literatury zaměřené na marketingový vý-zkum, spokojenost zákazníků a marketing ve zdravotnictví. V praktické části jsem vyhod-notila údaje získané marketingovým výzkumem a doporučila možnosti, jak zkvalitnit a zlep-šit služby u konkrétní všeobecné praktické lékařky. cs
dc.format 68 s. (75 149 znaků) cs
dc.format.extent 2522377 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject marketing ve zdravotníctví cs
dc.subject spokojenost zákazníků cs
dc.subject marketing research en
dc.subject questionnaire en
dc.subject healthcare marketing en
dc.subject customer's satisfaction en
dc.title Analýza spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí u všeobecné praktické lékařky cs
dc.title.alternative Analysis of patient's satisfaction with care provided by general practice doctor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dúhová, Mária
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis was to identify and assess the level of satisfaction with the care of pacients at the general practical doctor through a questionnaire. I was divided this Bachelor's degree work into two parts, namely theoretical and practical. In the theoretical part, I summarize the basic knowledge gained from specialized publicati-ons dealing with marketing research, customer's satisfaction and marketing in healthcare. In the practical part of my bachelor's thesis I analyzed the results from market research and I have tried to recommend ways how to improve and enhance services for concrete general practical doctor. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22283
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kostolná_2011_bp.pdfBlocked 2.405Mb PDF View/Open
kostolná_2011_vp.doc 67Kb Microsoft Word View/Open
kostolná_2011_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account