Počítačová podpora automatického řízení-Informační systém CAAC; Tématický okruh ANALÝZA

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Počítačová podpora automatického řízení-Informační systém CAAC; Tématický okruh ANALÝZA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Pavel cs
dc.contributor.author Hubáček, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T23:59:15Z
dc.date.available 2010-07-13T23:59:15Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1843
dc.description.abstract Prvním cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši na problematiku týkající se podpory elektronické formy výuky v oblasti automatického řízení se zaměřením především na tématický okruh ANALÝZA. Dalším cílem bylo převzetí již existujícího návrhu informačního systému CAAC a naplnění vybraných základních submodulů, popřípadě upravení již existujících submodulů subsystému ANALÝZA v prostředí WWW stránek. Součástí této práce bylo také vytvoření programu v MATLABu, který by sloužil pro analýzu, případně i syntézu regulačního obvodu, zařazení tohoto programu do informačního systému CAAC, včetně vytvořené informační www stránky o tomto programu. Posledním cílem bylo zprovoznit vytvořené WWW stránky na Internetu. cs
dc.format 86 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1252192 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject analysis en
dc.subject matlab en
dc.subject caac en
dc.subject analýza cs
dc.subject matlab cs
dc.subject caac cs
dc.title Počítačová podpora automatického řízení-Informační systém CAAC; Tématický okruh ANALÝZA cs
dc.title.alternative Computer aided of automatic control-Information system CAAC; Thematic circle ANALYSIS en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Radek cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated The first goal of this bachelor thesis was to work up literature retrieval of problems dealing with support of electronic forms of education in the area of automatic control oriented especially on the circle ANALYSIS. The next goal was to take over already exists suggestion of information system CAAC and was to load chosen basic submodules, eventually modify already exists submodules of subsystem ANALYSIS on the WWW pages. The part of this paper work was to create the program in MATLAB, which would serve for analysis and synthesis of a control loop, and next inserting of this one, including creating information webpages to this program, into information system CAAC. The last goal was to make accessible on WWW pages on the Internet. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3358
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hubáček_2006_bp.pdf 1.194Mb PDF View/Open
hubáček_2006_vp.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open
hubáček_2006_op.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account