Možnosti sladění pracovní a rodinné role zaměstnance ve společnosti Česká spořitelna, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti sladění pracovní a rodinné role zaměstnance ve společnosti Česká spořitelna, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena cs
dc.contributor.author Mlčoušková, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:27:46Z
dc.date.available 2012-03-11T15:27:46Z
dc.date.issued 2011-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18445
dc.description.abstract Zhodnocení možností pro sladění pracovní a rodičovské role. Zda dnešní doba tuto skutečnost vůbec umožňuje a za jakých okolností. Pro prozkoumání této problematiky jsem si zvolila záměrně velkou firmu, která podniká v oblasti bankovnictví. Konkrétně Českou spořitelnu, a.s. , kde už 9 let pracuji. V teoretické části se zabývám historickým vývojem dané problematiky a dále se zaměřuji na obecné podmínky sociálního systému ČR v dané oblasti, kdy se snažím čtenáři nabídnout komplexní přehled možností ke slaďování rodinné a pracovní role. V praktické části se pak formou dotazníkového šetření snažím zjistit, jak vidí problematiku rodičovství v kontextu svých pracovních povinností samotní zaměstnanci České spořitelny, a.s. cs
dc.format 54 cs
dc.format.extent 803007 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Sladění pracovní a rodinné role cs
dc.subject mateřství cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject možnosti skloubení cs
dc.subject emancipace cs
dc.subject rodičovská role cs
dc.subject Balancing career and family role en
dc.subject motherhood en
dc.subject parenthood en
dc.subject possible combination en
dc.subject emancipation en
dc.subject parental role en
dc.title Možnosti sladění pracovní a rodinné role zaměstnance ve společnosti Česká spořitelna, a.s. cs
dc.title.alternative The Possibilities of the Effective Combination of the Professional and Parental Role of an Employee in 'Ceska sporitalna' corp. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šťastná, Jarmila cs
dc.date.accepted 2011-06-21 cs
dc.description.abstract-translated Evaluation of the possibilities of effective combination of career and parental duties, to consider if today?s society enables it and under which circumstances. In order to examine the issue, the thesis intentionally focuses its analysis on a large company in the area of banking. Specifically, it is Česká spořitelna, which has been for nine years my employer. The theoretical part of the thesis deals with the historical development of the issue and then it considers the situation in the Czech social system, attempting to offer an overview of the possible approaches to combining a family role and career. The practical part uses the format of questionnaire investigation to examine how the issue of parenthood in the context of professional commitment is perceived by the employees of Česká spořitelna. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19704
dc.date.assigned 2011-01-25 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mlčoušková_2011_bp.pdf 784.1Kb PDF View/Open
mlčoušková_2011_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
mlčoušková_2011_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account