Analýza marketingových aktivít podniku ELLUX Glück s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingových aktivít podniku ELLUX Glück s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal cs
dc.contributor.author Barbierik, Róbert cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T15:50:15Z
dc.date.available 2012-03-11T15:50:15Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18481
dc.description.abstract Hlavnou úlohou bakalárskej práce je oboznámiť sa s marketingovými aktivitami spoločnosti ELLUX Glück s.r.o. , zanalyzovať ich a vyhodnotiť vedenie firmy v oblasti marketingu, prípadne pri zistení nedostatkov navrhnúť riešenie, ktoré by firme zabezpečili efektívnu marketingovú stratégiu. Teoretická časť sa zaoberá popísaním marketingu so snahou zamerania na výrobný podnik. Na konci teoretickej časti sú popísané marketingové analýzy, pomocou ktorých zistíme klady a zápory v oblasti marketingu spoločnosti. V praktickej časti je stručná charakteristika firmy, ale hlavnou časťou je aktuálna hospodárska situácia firmy s dôrazom na analýzu SWOT. Po konečnom zanalyzovaní prídu na rad odporúčania, ktoré by mali firme pomôcť s propagáciou ich výrobkov a samozrejme zvýšiť zisk. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 10974006 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject marketing cs
dc.subject analýza cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject BCG cs
dc.subject hospodárska situácia cs
dc.subject produkt cs
dc.subject marketing en
dc.subject analysis en
dc.subject activities en
dc.subject SWOT en
dc.subject BCG en
dc.subject the economic situation en
dc.subject product en
dc.title Analýza marketingových aktivít podniku ELLUX Glück s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of marketing activities in the enterprise ELLUX Glück s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Muchová, Simona cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The main task of thesis is to study marketing astivities ELLUX Glück s.r.o, analyze and evaluate their management team in marketing, where irregulatities are found to propose a solution that would ensure the company effective marketing strategy. The theoretical part deals with the description of its marketing efforts to the manufacturing enterprise. At the end of the theoretical part are described marketing analysis, whereby we find out the pros and cons of marketing. The practical part is a brief description of the company, but the main part of the current economic situation of firm with emphasis on the SWOT analysis. After the final analyzing, there comes a series od recommendations that should help uz with promoting theit products and of course increase profits. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22204
dc.date.assigned 2011-04-04 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
barbierik_2011_bp.pdfBlocked 10.46Mb PDF View/Open
barbierik_2011_vp.pdf 405.2Kb PDF View/Open
barbierik_2011_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account