Příprava a charakterizace kompozitních materiálů na bázi uhlíku pro aplikace v ekologii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace kompozitních materiálů na bázi uhlíku pro aplikace v ekologii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Volčík, Viktor
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:00:43Z
dc.date.available 2010-07-14T00:00:43Z
dc.date.issued 2006-03-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1848
dc.description.abstract Cílem popisované disertační práce bylo navrhnout postup přípravy částicových kompozitních materiálů s matricí na bázi polyurethanového recyklátu za použití kapalného polybutadienu jako pojiva. U připravených kompozitních materiálů bylo následně provedeno stanovení akustických vlastností (zvuková pohltivost, zvukové odrazivost) a mechanických vlastností (komplexní modul pružnosti, přenosový útlum) v závislosti na různých parametrech připravených materiálů (obsah pojiva, velikost částic matrice, tloušťka, děrování, setrvačná zátěž). Dále byly prostudovány sorpčních vlastnosti základních složek cigaretového kouře (nikotin, fenol) z plynné/aerosolové fáze na připravených materiálech s přídavkem práškového adsorbentu (aktivní uhlí). Byla provedena simulace naměřených experimentálních dat teoretickým modelem (rovnicí Langmuirovy nebo Freundlichovy izotermy). Rovněž bylo provedeno stanovení termické stability použitého polyurethanového recyklátu metodami TG a DTG. Bylo zjištěno, že tepelný rozklad v oxidujícím prostředí nastává při teplotě 280 °C. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Polyurethan cs
dc.subject filtrace cs
dc.subject sorpční vlastnosti cs
dc.subject zvuková pohltivost cs
dc.subject přenosový útlum cs
dc.subject komplexní modul pružnosti cs
dc.subject Polyurethane en
dc.subject filtration en
dc.subject sorption properties en
dc.subject sound absorption en
dc.subject transfer function en
dc.subject complex modulus of elasticity en
dc.title Příprava a charakterizace kompozitních materiálů na bázi uhlíku pro aplikace v ekologii cs
dc.title.alternative Preparation and Characterization of Carbon Based Composite Materials for Applications in Ecology en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2006-05-16
dc.description.abstract-translated The aim of described disertation thesis was to propose process of preparation particular composite materials with matrix based on polyurethane foam recyclate and application of liquid polybutadiene (KRASOL) as bonding agent. Subsequently there was carried out determination of acoustical properties (sound absorption, sound reflection) and mechanical properties (complex modulus of elasticity, damping properties) on prepared composite materials in dependence on different properties of prepared materials (amount of bonding agent, particle size, thickness, perforation, inertial mass). Further there were studied sorption properties of basic components of cigarette smoke (nicotine, phenol) from gas/aerosol phase on prepared materials with addition of powder adsorbent (activated carbon). Also there was performed simulation of experimental measuring data by theoretical model (equation of Langmuir or Freundlich isotherm). Thermal stability of polyurethane recyclate was determined by TG and DTG measurements. It was found that thermal decomposition in oxidizing atmosphere occured at temperature 280 °C. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 4342
dc.date.assigned 2000-10-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
volčík_2006_vp.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open
volčík_2006_op.zip 1.575Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account