Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo

DSpace Repository

Language: English čeština 

Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo

Show full item record

No preview available
Title: Polymerní matrice obsahující anorganické plnivo
Author: Peprníček, Tomáš
URI: http://hdl.handle.net/10563/1857
Date: 2006-07-11
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládající teze k disertační práci jsou rozděleny na dvě základní části. První část se zabývá teoretickým popisem problému souvisejícího s oblastí nanokompozitů typu polymer / jíl, přičemž byly sledovány obě možnosti typu jílu, neupravený / chemicky opravený. Výsledky jsou shrnuty do čtyř článků, které lze rozdělit na základě použité polymerní matrice a dále v závislosti na aplikovaném jílu. Ve všech případech byl sledován vliv podmínek přípravy jako teplota; doba zdržení při zpracovávání; na finální charakteristiky a výslednou morfologii vzorků. Jako další důležitý parametr byl sledován vliv chemické modifikace na výsledné vlastnosti, zejména na teplotní stability vzorků. Jak lze vyčíst z výsledků, podmínky přípravy a chemické modifikace mají klíčový efekt na výslednou morfologii a výsledky. Jak bylo dokázáno, chemická modifikace pomáhá dosažení lepší morfologie vzorků, ale na druhou stranu usnadňuje a podporuje teplotní degradaci polymerních matric v obou případech. V dalším lze poukázat na fakt, že např. dlouhá doba zdržení při zpracovávání způsobuje nejen lámání destiček silikátu, jak se lze dočíst v publikovaných článcích z poslední doby, ale vede také k postupné aglomeraci silikátu což je presentováno v posledním příspěvku.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
peprníček_2006_vp.pdf 91.65Kb PDF View/Open
peprníček_2006_op.zip 516.7Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account