Ekonomické zhodnocení normy ISO 9001 ve vybraném podniku, s návrhem na následné rozšíření o EMS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické zhodnocení normy ISO 9001 ve vybraném podniku, s návrhem na následné rozšíření o EMS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skopalík, Aleš cs
dc.contributor.author Halbichová, Michaela cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T00:49:17Z
dc.date.available 2013-10-04T00:49:17Z
dc.date.issued 2012-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18856
dc.description.abstract Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout postup zavedení environmentálního manažerského systému podle normy ISO 14001 pro podmínky MEZOPRAVNY spol. s r.o. V teoretické části je popsán systém managementu kvality dle normy ISO 9001 a environmentální manažerský systém dle normy ISO 14001. V závěru také přibližuji teoretická východiska analýzy pomocí poměrových ukazatelů. Analytická část začíná popisem organizace, kde jsem diplomovou práci zpracovávala, následuje popis procesu implementace systému managementu kvality, dále je provedena analýza pomocí poměrových ukazatelů a zhodnocení tohoto systému včetně návrhů a doporučení. Projektová část obsahuje návrh postupu zavedení environmentálního manažerského systému dle ISO 14001. V závěru této části jsou stanoveny také přínosy daného systému a náklady na certifikaci. cs
dc.format 100 s. (20 865 znaků). cs
dc.format.extent 2506206 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject norma cs
dc.subject ISO cs
dc.subject environmentální manažerský systém cs
dc.subject systém managementu kvality cs
dc.subject implementace cs
dc.subject ochrana životního prostředí cs
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject analýza cs
dc.subject standard en
dc.subject ISO en
dc.subject environmental management system en
dc.subject quality management system implementation en
dc.subject environmental protection en
dc.subject quality management en
dc.subject analysis en
dc.title Ekonomické zhodnocení normy ISO 9001 ve vybraném podniku, s návrhem na následné rozšíření o EMS cs
dc.title.alternative Economic Evaluation of ISO Standard 9001 in a Selected Enterprise, with a Proposal for the Subsequent Expansion of the EMS en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slinták, Karel cs
dc.date.accepted 2012-05-21 cs
dc.description.abstract-translated The main aim of my thesis is to propose a procedure for the introduction of environmental management system according to ISO 14001 for conditions MEZOPRAVNY spol. s.r.o. In the theoretical section describes the quality management system ISO 9001 and environ-mental management system according to ISO 14001. In conclusion, also shed theoretical analysis using ratios. The analytical part describes the organization, where I processed the thesis, followed by a description of the process of implementing a quality management system is further analyzed using ratios and evaluation of this system, including proposals and recommendations. Project section contains a proposal for the introduction of an envi-ronmental management system according to ISO 14001. At the end of this section are well established benefits of the system and the cost of certification. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 26885
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
halbichová_2012_dp.pdf 2.390Mb PDF View/Open
halbichová_2012_vp.zip 33Kb Unknown View/Open
halbichová_2012_op.pdf 1.673Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account