Etické aspekty policejní práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické aspekty policejní práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal
dc.contributor.author Kudláč, Ondřej
dc.date.accessioned 2013-10-04T03:15:56Z
dc.date.available 2013-10-04T03:15:56Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19053
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na oblast profesní etiky u Policie České republiky. Vychází ze základních etických pojmů a filosofických východisek obecné etiky. Práce pojednává o základních principech policejní činnosti zakotvených v Etickém kodexu Policie ČR a jejich uplatňování v praxi. Součástí práce je kvalitativní výzkum zaměřený na přístup policistů k profesní etice. cs
dc.format 78 s. ( 153 724 znaků) cs
dc.format.extent 598823 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Deontologie cs
dc.subject Etický kodex Policie ČR cs
dc.subject etika cs
dc.subject policejní deontologie cs
dc.subject policejní etika cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject policista cs
dc.subject profesní etika cs
dc.subject společnost cs
dc.subject veřejnost cs
dc.subject Deontology en
dc.subject Police Code of Ethics en
dc.subject ethics en
dc.subject police deontology en
dc.subject police ethics en
dc.subject Czech police en
dc.subject policeman en
dc.subject professional ethics en
dc.subject society en
dc.subject public en
dc.title Etické aspekty policejní práce cs
dc.title.alternative Ethical Aspects of Police Work en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2012-05-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the professional ethics at the Police of the Czech Republic. It is based on the basic ethical concepts and philosophical starting point of general ethics. The thesis deals with basic principles of police activity defined in the Code of Ethics of the Police of the Czech Republic and their exercise in practice. A part of this thesis is a qualitative research focused on the approach of policemen to professional ethics. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25235
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-03-28


Files in this item

Files Size Format View
kudláč_2012_dp.pdf 584.7Kb PDF View/Open
kudláč_2012_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
kudláč_2012_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account