Projekt založení organizace pro volnočasové aktivity mládeže v Kopřivnici

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt založení organizace pro volnočasové aktivity mládeže v Kopřivnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára cs
dc.contributor.author Paseková, Adéla cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T06:05:11Z
dc.date.available 2013-10-04T06:05:11Z
dc.date.issued 2012-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19222
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou nestátních neziskových organizací a zpracová-ním projektu založení neziskové organizace pro volnočasové aktivity mládeže v Kopřivnici. Organizace se bude zajímat o neformální výchovu a vzdělávání mladé generace se záměrem rozvíjet osobnost mladých, konkrétně iniciativu, kreativitu, participaci a informovanost, ve volném čase. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou situaci organizací, poskytujících služby dětem a mládeži v Kopřivnici, na základě analýzy formulovat závěry pro návrh založení neziskové organizace, následně zpracovat podnikatelský záměr společně s finančním plánem a navrhnout možnosti financování plánovaných aktivit organizace. Závěrem práce je projekt podroben rizikové analýze a jsou formulována závěrečná doporučení. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 1774097 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Nestátní nezisková organizace cs
dc.subject Podnikatelský záměr cs
dc.subject Založení občanského sdružení cs
dc.subject Volnočasové aktivity cs
dc.subject Zdroje financování cs
dc.subject Non-governmental non-profit organization en
dc.subject Business interest en
dc.subject Civil association establishment en
dc.subject Leisure time activities en
dc.subject Financial resources en
dc.title Projekt založení organizace pro volnočasové aktivity mládeže v Kopřivnici cs
dc.title.alternative Project of Organization Establishment for Free-time Activities of Youth in Kopřivnice en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Virglerová, Zuzana cs
dc.date.accepted 2012-05-22 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of non-governmental non-profit organizations, and processes a project of establishing a non-profit organization for leisure time activities of young people in Kopřivnice. The organization will be concerned with informal education of the young generation, focusing on personality development in their free time, specifically their initiative, creativity, participation and awareness The main goal of the thesis is to analyze contemporary status of youth-focused organization in Kopřivnice and based on the conclusion of the analysis propose a foundation of a non-profit organization, then develop an entrepreneurial intent together with a financial plan and its funding options. At the end of thesis, the project is subjected to a risk analysis and concluding recommendations are formulated. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 26984
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
paseková_2012_dp.pdf 1.691Mb PDF View/Open
paseková_2012_vp.pdf 37.48Kb PDF View/Open
paseková_2012_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account