Projekt založení firmy AccountMax, spol.s r.o., poskytující služby účetních poradců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt založení firmy AccountMax, spol.s r.o., poskytující služby účetních poradců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Závodná, Lucie Sára cs
dc.contributor.author Kosič, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T08:52:59Z
dc.date.available 2013-10-04T08:52:59Z
dc.date.issued 2012-03-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19426
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je založení společnosti s ručením omezeným, poskytující služby účetních a daňových poradců. V teoretické části jsou formulovány základní pojmy podnikání a kroky, potřebné k založení podniku. V praktické části je provedena PEST analýza tržního okolí a analýza konkurenčního prostředí pomocí Porterova modelu. Na základě výsledků analýz je zpracován projekt založení společnosti, spolu s finančním plánem, časovým harmonogramem a analýzou rizik. cs
dc.format 106 stran cs
dc.format.extent 2729804 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Založení podniku cs
dc.subject účetnictví a daně cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject rizika cs
dc.subject Establishing a business en
dc.subject Accounting and taxes en
dc.subject Analysis of competition en
dc.subject Financial plan en
dc.subject Risks en
dc.title Projekt založení firmy AccountMax, spol.s r.o., poskytující služby účetních poradců cs
dc.title.alternative Founding Project of AccountMax LLC, Company Providing Financial Advisory Services en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kacr, Josef cs
dc.date.accepted 2012-05-21 cs
dc.description.abstract-translated Aim of the thesis is to establish a limited liability company, providing services of accountants and tax advisers. The theoretical part formulates the basic terms of business and necessary steps for establishing of business. In the practical part there is performed PEST analysis of the market area and analysis of competitive environment using the Porter?s model. On the base of analysis results there is created project of establishing a business, together with the financial plan, timetable and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 23994
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
kosič_2012_dp.pdf 2.603Mb PDF View/Open
kosič_2012_vp.pdf 38.13Kb PDF View/Open
kosič_2012_op.doc 81.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account