Řešení teplotních polí v materiálech v prostředí FEMLAB

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení teplotních polí v materiálech v prostředí FEMLAB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar cs
dc.contributor.author Pluskal, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:35:03Z
dc.date.available 2010-07-14T00:35:03Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1946
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá řešením teplotních polí v materiálech v prostředí FEMLAB. V úvodní části je literární studie pojednávající o sdílení tepla a novodobých potřebách technologické praxe. V teoretické části jsou uvedeny analytické metody pro výpočet nesta-cionárního sdílení tepla vedením. V praktické části jsou popsány funkce programu FEMLAB a základní postup při práci s ním. Dále je uveden příklad, který je spočítán ana-lyticky a porovnán s výsledkem numerického řešení v prostředí FEMLAB. Následuje simu-lace jiných geometrických prvků. Průběhy teplotních polí jsou znázorněny graficky dvoj-rozměrně a trojrozměrně v programové aplikaci FEMLAB. cs
dc.format 105 s. cs
dc.format.extent 3960246 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Non-linear statoinary en
dc.subject field of temperature en
dc.subject Nestacionární sdílení tepla cs
dc.subject teplotní pole cs
dc.title Řešení teplotních polí v materiálech v prostředí FEMLAB cs
dc.title.alternative Solution of temperature fields in FEMLAB software en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolomazník, Karel cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with temperature fields in solid materials. It is used FEMLAB software for this thesis. In introductory part is literary study. This literary study is about heat transfer and technological needs. Second part is theoretical analysis. In this part is description of analytic methods of non-linear stationary conductive heat transfer. Third section is compu-tational. In this section is description of difference between analytic and numeric solution. Next part of computational procedure is simulation of other geometrical objects. Course field of temperature are illustration graphically two-dimensional and three-dimensional in program application FEMLAB en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3371
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pluskal_2006_bp.pdf 3.776Mb PDF View/Open
pluskal_2006_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
pluskal_2006_op.doc 74.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account