Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír cs
dc.contributor.author Orságová, Marie cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:36:17Z
dc.date.available 2010-07-14T00:36:17Z
dc.date.issued 2006-05-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1950
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části analyzuji teoretické poznatky využitelné pro zpracování tohoto tématu, a to z oblasti cestovního ruchu, marketingu cestovního ruchu, regionálního rozvoje a mož-ností financování projektů na podporu cestovního ruchu. V analytické části jsem se snažila o celkový profil oblasti Hornovsacka, včetně podrobné analýzy infrastruktury cestovního ruchu v mikroregionu. Současná situace daného území v cestovním ruchu je zhodnocena ve SWOT analýze. V projektové části je navržena strategie rozvoje cestovního ruchu, která definuje možnosti a opatření ke zlepšení současného stavu Hornovsacka z pohledu rozvoje cestovního ruchu, návštěvnické atraktivity prostředí a místa pro oddych a trávení volného času. V závěrečné části diplomové práce je zpracován jeden z několika navržených projektů pro podporu roz-voje cestovního ruchu v dané lokalitě. cs
dc.format 116 cs
dc.format.extent 3802193 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Hornovsacko cs
dc.subject strategie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject projekt cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject tourist trade en
dc.subject microregion en
dc.subject Hornovsacko en
dc.subject strategy en
dc.subject project en
dc.subject development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Hornovsacko v oblasti cestovního ruchu cs
dc.title.alternative The development strategy of the region Hornovsacko in a tourist trade en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramoliš, Jan cs
dc.date.accepted 2006-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis is "The strategy of tourism development in a microregion Hornov-sacko". In the theoretical part I have analyzed theoretical bases of tourism, tourism marketing, re-gion development and sources of financial support for tourism development projects. The analytical part of my thesis is concerned with an microregion's analysis, including de-tailed analysis of turist infrastructure. The present circumstances of tourism in Hornovsac-ko are reviewed in SWOT analysis. There is suggested a strategy of tourism development which defines possibilities and pre-cautions to improve the present state of a certain territory concerning tourism development, attractiveness of the place for visitors, and leisure time activities. One of the several sug-gested projects was worked up to support tourism development in a stated place. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 1026
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
orságová_2006_dp.pdf 3.626Mb PDF View/Open
orságová_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
orságová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account