Analýza rizik ohrožení kritické infrastruktury regionu Uherské Hradiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik ohrožení kritické infrastruktury regionu Uherské Hradiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav cs
dc.contributor.author Procházková, Alena cs
dc.date.accessioned 2013-10-04T10:08:07Z
dc.date.available 2013-10-04T10:08:07Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19521
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o analýze rizik ohrožení kritické infrastruktury regionu Uherské Hradiště. V teoretické části analyzuje současný stav kritické infrastruktury v České republice s důrazem na platné právní předpisy. V praktické posuzuje současnou infrastrukturu regionu Uherské Hradiště s důrazem na samotné město. Dále se práce zabývá výběrem rozhodujících prvků a jejich zařazením do kritické infrastruktury. V poslední části řeší analýzu rizik ohrožujících bezpečnost vybraných prvků a návrh na zvýšení jejich odolnosti. cs
dc.format 81 cs
dc.format.extent 624571 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject analýza cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject kritický cs
dc.subject město cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject prvek cs
dc.subject region cs
dc.subject riziko cs
dc.subject Uherské Hradiště cs
dc.subject analysis en
dc.subject security en
dc.subject infrastructure en
dc.subject critical en
dc.subject city en
dc.subject threats en
dc.subject region en
dc.subject risk en
dc.subject Uherske Hradiste en
dc.title Analýza rizik ohrožení kritické infrastruktury regionu Uherské Hradiště cs
dc.title.alternative An Analysis of Risks to the Critical Infrastructure of the Uherske Hradiste Region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kleprlík, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2012-05-30 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of risks to critical infrastructure in the region dissertation received. The theoretical part analyzes the current status of critical infrastructure in the Czech Republic with an emphasis on current legislation. In practical assesses the current infrastructure of the region Uherske Hradiste with emphasis on the city itself. The thesis deals with the selection of critical components and their inclusion in the critical infrastructure. The last section addresses the risks to the safety analysis of selected elements of a proposal to increase their resilience. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26556
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2012-05-14 cs


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2012_dp.pdf 609.9Kb PDF View/Open
procházková_2012_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2012_op.pdf 1.363Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account