Agresivní pacient ve zdravotnickém zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agresivní pacient ve zdravotnickém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina cs
dc.contributor.author Gubániová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-05T23:39:49Z
dc.date.available 2013-10-05T23:39:49Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19598
dc.description.abstract Práce se zabývá agresivním pacientem ve zdravotnickém zařízení. Je specializována na použití restriktivních metod u agresivních pacientů. Teoretická část práce se soustřeďuje na vysvětlení pojmů souvisejících s agresí a agresivitou. Restriktivní postupy jsou v teoretické části jednotlivě popsány, spolu s komplikacemi a obecnými zásadami při jejich použití. Teoretická část dále popisuje psychologickou, etickou a právní problematiku restriktivních metod. Praktická část práce se soustřeďuje na analýzu dat, která byla zjištěna ve výzkumném šetření. Šetření bylo uskutečněno pomocí rozhovorů a dotazníků. Cílem šetření bylo zjistit míru používání omezovacích prostředků nelékařským zdravotnickým personálem ve zdravotnických zařízeních, jejich druhy a znalosti této problematiky ze strany etiky, psychologie a práva z pohledu zdravotníků. Součástí práce je vypracování ošetřovatelského standardu ? Použití omezovacích prostředků u agresivních pacientů. Primárně je tento standard koncipován pro Nemocnici Milosrdných bratří Brno. cs
dc.format 91 s. (25 317 znaků) cs
dc.format.extent 2200395 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: agresivní pacient cs
dc.subject omezovací prostředky cs
dc.subject restriktivní metody cs
dc.subject etika cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject právo cs
dc.subject Keywords: aggressive patient en
dc.subject restrictive methods en
dc.subject ethics en
dc.subject psychology en
dc.subject law en
dc.title Agresivní pacient ve zdravotnickém zařízení cs
dc.title.alternative Aggressive Patient in Medical Facilities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the aggressive patient in a health-care facility. It focuses on the use of the restrictive methods with the aggressive patients. The theoretical part of the thesis clarifies the notions that are connected to aggression and aggressiveness. The restrictive methods are described one by one in the theoretical part, as well as the complications and the basic principles of their use. The theoretical part describes the psychological, ethical and legal problems of the restrictive methods. The practical part of the thesis focuses on the research data analysis. The research was conducted based on interviews and questionnaires. The aim of the research was to determine to what extent are the restrictive methods used by the non-medical staff in the health-care facilities, their types, and the hospital attendents? knowledge of this area from the ethical, psychological and legal point of view. The formulation of the nursing standard is included in the thesis: The Use of Restrictive Methods with Aggressive Patients. It is primarily drafted for the Hospital Milosrdných Bratří Brno. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 23906
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
gubániová_2012_bp.pdf 2.098Mb PDF View/Open
gubániová_2012_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
gubániová_2012_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account