Intervenční techniky ve třídě ohrožené šikanou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Intervenční techniky ve třídě ohrožené šikanou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Šustková, Gabriela
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:39:59Z
dc.date.available 2010-07-14T00:39:59Z
dc.date.issued 2006-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1963
dc.description.abstract Práce je věnována problematice šikany a to konkrétně intervenčním technikám ve třídě ohrožené šikanou. V první teoretické části popisuji obecně témata, která se vztahují k problematice šikany v třídním kolektivu. Mezi tato témata patří klima školy a klima školní třídy a jejich vliv na šikanu ve třídě, dále pak vznik šikany v třídním kolektivu, její stádia a možnosti řešení ze strany pedagogů, rodičů a odborného zařízení. Zvláštní kapitola je věnována také možnostem prevence a právním hlediskům šikany. Poznatky z teorie jsem uplatnila ve výzkumné části, která je zpracována jako případová studie sedmé třídy základ-ní školy, kde jsem řešila šikanu. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 593058 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Šikana cs
dc.subject třídní kolektiv cs
dc.subject intervence cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Chicane en
dc.subject clas collective en
dc.subject intervention en
dc.subject prevention en
dc.title Intervenční techniky ve třídě ohrožené šikanou cs
dc.title.alternative Interventional methods in the chicane threatened class en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated This work is devoted to the problem of chicana, exactly to interventional methods in the chicane threatened class. In the first theoretical part of the work are generally desribed to-pics with relation to chicane in the class collective. There are topics like the school atmo-sphere and their influence on the chicane in the class among these topics and the inception of it in the class collective, its steps and possibilities how to solute this problem by tea-chers, parents and special institutes. The special chapter is devoted to prevention and atti-tude of the law to this problem. I used my theoretical knowledge in the research part, which is worked like the case study of the seventh class of the basic school, where I soluted the problem of the chicane. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4243
dc.date.assigned 2006-03-07
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šustková_2006_bp.pdf 579.1Kb PDF View/Open
šustková_2006_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
šustková_2006_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account