Média a jejich vliv na postoj ke zdraví v laické populaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Média a jejich vliv na postoj ke zdraví v laické populaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica cs
dc.contributor.author Dulová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:44:45Z
dc.date.available 2013-10-06T00:44:45Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19708
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje vlivu médií na postoj ke zdraví v laické populaci. Hlavním cílem práce je posoudit na základě dotazníkového šetření, jak významný vliv mají média ve 21. století a jak dokážou ovlivnit názory a postoje laické populace. Práce se k cíli ubírá metodou dotazníkového šetření. Respondenti nesmí disponovat žádným zdravotnickým nebo medicínským vzděláním. Získaná primární data jsou statisticky zpracována a prezen-tována prostřednictvím tabulek a grafů. cs
dc.format 68 s., 6 s. cs
dc.format.extent 1682914 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Dotazník cs
dc.subject reklama cs
dc.subject propagace cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject analýza cs
dc.subject The questionnaire en
dc.subject advertising en
dc.subject promotion en
dc.subject health en
dc.subject nurse en
dc.subject analysis en
dc.title Média a jejich vliv na postoj ke zdraví v laické populaci cs
dc.title.alternative The Mass Media and Their Effect on General Population Health Attitude en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the influence of the media on attitudes towards health in the general population. The main goal of the work is to evaluate on the basis of a questionnaire the survey of how the media have a significant impact in the 21th century and how they can influence opinions and attitudes of the general population. The goal of the study is a step in the method of survey. The respondents must have no medical training or degree. The obtained primary data are statistically processed and presented through tables and graphs. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 23904
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-05-28 cs


Files in this item

Files Size Format View
dulová_2012_bp.pdf 1.604Mb PDF View/Open
dulová_2012_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
dulová_2012_op.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account