Snížení životní úrovně a její dopady na psychiku jedince

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Snížení životní úrovně a její dopady na psychiku jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela cs
dc.contributor.author Löflerová, Marcela cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T00:55:40Z
dc.date.available 2013-10-06T00:55:40Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19727
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o životní úrovni, jaké aspekty ji nejvíce ovlivňují ve smyslu snížení. Práce teoreticky vymezuje pojmy zdraví, kvalita života, co způsobuje nezaměstnanost, stres a jeho důsledky na organismus, způsoby zvládání stresu, po rozvodové problémy. Dále zaměřuje pozornost na aktuální sociální situaci vybraných měst ČR v roce 2011 a podrobnější hodnocení jednotlivých ukazatelů pro Prahu a Středočeský kraj. V praktické části je pomocí dotazníku zpracováno a vyhodnoceno 6 oblastí v hodnocení důležitosti a spokojenosti respondentů, které jsou součástí každodenního života: zdraví, psychická pohoda, láska, sexuální život, práce, peníze. cs
dc.format 60 stran cs
dc.format.extent 784520 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Životní úroveň cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject nová chudoba cs
dc.subject stresor cs
dc.subject sociální izolace cs
dc.subject relativní deprivace cs
dc.subject sociální situace cs
dc.subject Standard of living en
dc.subject quality of life en
dc.subject new poverty en
dc.subject stressor en
dc.subject social isolation en
dc.subject relative deprivation en
dc.subject social situation en
dc.title Snížení životní úrovně a její dopady na psychiku jedince cs
dc.title.alternative Drop in Living Standard and Its Impact on Psyche of the Individual en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Balík, Stanislav cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the standard of living, what aspects of her biggest influence in terms of reducing. Working theory defines health terms, quality of life, what causes unemployment, stress, and his impact on the body, ways of coping with stress, problems after divorce. Also focuses attention on current social conditions of selected cities in the Czech republic in 2011 and detailed assessment of individual indicators for Prague and Central Bohemia. In the practical part is processed using a questionnaire and evaluated in six areas of importance and satisfaction ratings of respondents who are part of everyday life: health, psychological well-being, love, sex life, work, money. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23591
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-04-25 cs


Files in this item

Files Size Format View
löflerová_2012_bp.pdf 766.1Kb PDF View/Open
löflerová_2012_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
löflerová_2012_op.pdf 92.65Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account