Hry na hrdiny jako oblast zájmu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hry na hrdiny jako oblast zájmu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal cs
dc.contributor.author Čelanský, Dušan cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T01:01:41Z
dc.date.available 2013-10-06T01:01:41Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19739
dc.description.abstract Cíl této práce je především explorační, tedy zjistit stav daného jevu ? larpu a deskriptivní chce informovat čtenáře o fenoménu ?her na hrdiny?, má snahu ho s tímto tématem blíže seznámit, objasňuje jev samotný, tzn. hry na hrdiny s důrazem na larp. Přičemž empirická část bakalářské práce je zaměřena na kvalitativní sociologické šetření, zaměřené na to, zda hráči larpu tvoří v pravém smyslu slova subkulturu. Práce se zaměřuje na historii larpu, na propojení larpu a volného času, a na jeho definování jako kulturního fenomenu. Empirickým východiskem je zúčastněné pozorování hráčů larpu, doplněné o rozhovory s hráči. Také je použita metoda analýzy dokumentů. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 1347866 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Larp cs
dc.subject hry na hrdiny cs
dc.subject kultura cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject Larp en
dc.subject role-playing games en
dc.subject culture en
dc.subject subculture en
dc.title Hry na hrdiny jako oblast zájmu sociální pedagogiky cs
dc.title.alternative Playing Heroes As an Area of Interest for Social Pedagogy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The objective of this paper is primarily exploratory and descriptive wishes to informreaders about the phenomenon of "playing games", it tends to get to know this issue, illustrates the phenomenon itself, ie. role-playing game with an emphasis on LARP.Taking the empirical part of this thesis is focused on qualitative sociological investigationfocused on whether LARP players are in the true sense of the term subculture. The work focuses on the history of the LARP. LARP links and leisure and its definition as a cultural phenomenon. Empirical basis is LARP players participant observation supplemented by interviews with players and also the method of analysis of documents. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23437
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
čelanský_2012_bp.pdf 1.285Mb PDF View/Open
čelanský_2012_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
čelanský_2012_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account