Problémy šikanování na školách a jejich řešení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problémy šikanování na školách a jejich řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Stuchlík, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:43:38Z
dc.date.available 2010-07-14T00:43:38Z
dc.date.issued 2006-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1981
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabýval velmi vážným problémem, a tím je šikana. V posledních letech je tento fenomén velmi aktuální, obzvlášť na středních školách. Poku-sil jsem se popsat situaci a zároveň najít hlavní příčiny, proč je šikana mezi mladými lidmi tak rozšířena. V druhé části mé práce popisuji vlastní výzkum, který jsem provedl na jedné střední škole ve Zlíně. cs
dc.format 57s., 2s. příloh cs
dc.format.extent 713723 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject patologické prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject chicane en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject patological surrondings en
dc.subject family en
dc.title Problémy šikanování na školách a jejich řešení cs
dc.title.alternative The problems of chicane at Secondary schools and the resolutions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated In my thesis, I've been engaged in very serious problem, which is chicane. This pheno-menon is very actual in these days, especially at the Secondary schools. I've tried to descri-be the situation and at the same time to find the main reasons, why is chicane so extended between young people. In the second part I describe my own research, which I have done at one of the Zlín's Se-condary schools. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4053
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
stuchlík_2006_bp.pdf 696.9Kb PDF View/Open
stuchlík_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
stuchlík_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account