Extremismus v našich podmínkách a jeho řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Extremismus v našich podmínkách a jeho řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Hlubinka, Martin
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:29:42Z
dc.date.available 2013-10-06T02:29:42Z
dc.date.issued 2011-04-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19907
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce je pojednáním o extremismu v našich podmínkách a způsobu jeho řešení. První část této práce je věnována samotnému pojmu extremismu a možnostmi jeho výkladu. Další část se věnuje historickému pohledu na tuto problematiku ve světě i na území České republiky. Závěr teoretické části je zaměřen na současnost extremismu a možnosti jeho řešení a prevence. Závěr práce je věnován praktické části, kde bylo využito metody rozhovoru, a to konkrétně s preventistou kriminální policie jehož prakticky každodenní činností je odhalování a šetření činů spojených s projevy extremismu. cs
dc.format 78 s. (16 261 znaků) cs
dc.format.extent 1159586 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Anarchismus cs
dc.subject extremismus cs
dc.subject hooligans cs
dc.subject nacionalismus cs
dc.subject politický radikalismus cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject terorismus cs
dc.subject ultralevicový extremismus cs
dc.subject ultrapravicový extremismus cs
dc.subject Anarchism en
dc.subject extremism en
dc.subject hooligans en
dc.subject nationalism en
dc.subject political radicalism en
dc.subject racism en
dc.subject terrorism en
dc.subject ultra-left extremism en
dc.subject ultra-right extremism en
dc.title Extremismus v našich podmínkách a jeho řešení cs
dc.title.alternative Extremism in Our Conditions and Its Solution en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated Final graduate work is a treatise on extremism in our conditions and how to solve it. The first part of this work is devoted to the notion of extremism and the possibilities of its interpretation. Next part deals with the historical perspective on this issue in the world and the Czech Republic. Conclusion of the theoretical part focuses on present situation of the extremism and the possibilities of its solution and prevention. The conclusion is devoted to the practical part, where the interview methods used, namely with the police crime-prevention practically every day activity is detecting and investigating persons associated with the manifestations of extremism. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23493
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-04-27


Files in this item

Files Size Format View
hlubinka_2012_bp.pdf 1.105Mb PDF View/Open
hlubinka_2012_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
hlubinka_2012_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account