Materiály používané k ošetřování bércových vředů v kožní ambulanci KNTB, a.s. ve Zlíně.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Materiály používané k ošetřování bércových vředů v kožní ambulanci KNTB, a.s. ve Zlíně.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna cs
dc.contributor.author Tomisová, Hana cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:44:57Z
dc.date.available 2013-10-06T03:44:57Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20044
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou používání materiálů k ošetření bércových vředů v kožní ambulanci KNTB, a.s. ve Zlíně. Je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části je popsán historický vznik a provoz kožní ambulance Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (dále KNTB, a.s.) a používání materiálů k lokálnímu ošetření ran na kožním oddělení KNTB, a.s. ve Zlíně. Praktická část je tvořena výzkumem, který byl koncipován jako kvantitativní s využitím kvalitativní metody rozboru kazuistiky a rozboru dokumentů. Je zde zjišťován účinek klasického krytí a moderního krytí na jednotlivé fáze hojení bércových vředů. Dále u klientů, kteří navštěvují kožní ambulanci KNTB, a.s. ve Zlíně, zjišťujeme dotazníkovým šetřením, jaké materiály se používají k lokálnímu ošetření bércových vředů v této ambulanci a zda jsou klienti ochotni se finančně podílet na komplexní léčbě bércového vředu. cs
dc.format 78 s. (13 327 znaků) cs
dc.format.extent 2854955 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zlín cs
dc.subject kožní ambulance cs
dc.subject historie cs
dc.subject bércový vřed cs
dc.subject krytí cs
dc.subject moderní cs
dc.subject klasické cs
dc.subject pacient cs
dc.subject finanční zapojení cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Zlín en
dc.subject skin clinic en
dc.subject history en
dc.subject lower leg ulcer en
dc.subject modern dressing en
dc.subject classic dressing en
dc.subject patient en
dc.subject financial involvement en
dc.subject casuistry en
dc.subject questionnaire en
dc.title Materiály používané k ošetřování bércových vředů v kožní ambulanci KNTB, a.s. ve Zlíně. cs
dc.title.alternative Materials Used for Treatment of Varicose Ulcers in Dermatology Clinic KNTB, a.s. Zlín. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Blažková, Markéta cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the issue of use of the materials for the treatment of lower leg ulcers in the skin clinic in regional hospital in Zlin.Is composed of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history, creation and operation of the skin clinic in regional Hospital in Zlin and use of materials for local treatment of wounds. The practical part consists of research, which was conceived as a quantitative with utilization of qualita-tive method of analysis of casuistry and analysis of the documents. There is tested the ef-fect of modern and classic dressing in various stages of healing of lower leg ulcer and is conducted research by questionnaire survey to find out what materials are used for local treatment of leg ulcers in the skin clinic and whether the clients are willing to be financially involved in the complex treatment of lower leg ulcer. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 23925
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-25 cs


Files in this item

Files Size Format View
tomisová_2012_bp.pdf 2.722Mb PDF View/Open
tomisová_2012_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
tomisová_2012_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account