Bilingvní rodina jako jednotka multikulturní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bilingvní rodina jako jednotka multikulturní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vavřík, Michal cs
dc.contributor.author Haladyová, Petra cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:37:26Z
dc.date.available 2013-10-06T05:37:26Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20223
dc.description.abstract Bakalářská práce Bilingvní rodina jako jednotka multikulturní společnosti pojednává o bilingvismu jako moderním fenoménu. Práce poukazuje na potíže bilingvistů při asimilaci ve společnosti. Na základě provedených výzkumů práce navrhuje oblasti případného uplatnění sociální pedaogogiky, která by mohla v tomto směru být užitečná. V teoretické práci podává fakta, ze kterých může sociální pedagogika čerpat při pochopení těžkostí problematiky individuálních bilingvistů a kulturních problémů imigrantů při začleňování. Může využít zjištěných dat týkajících se školního system v České republice. Následně může čerpat z poznatků z empirického výzkumu, který osvětluje vše, co obnáší rodinný bilingvismus cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 312746 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Bilingvismus cs
dc.subject individuální bilingvismus cs
dc.subject ascendentní bilingvismus cs
dc.subject skupinový bilingvismus cs
dc.subject multikulturimus cs
dc.subject transnationalismus cs
dc.subject bikulturismus cs
dc.subject bilingvní školní systém cs
dc.subject Bilingualism en
dc.subject individual bilingualism en
dc.subject ascendant bilingualism en
dc.subject social bilingualism en
dc.subject multiculturism en
dc.subject transnationalism en
dc.subject bikulturism en
dc.subject bilingual school system en
dc.title Bilingvní rodina jako jednotka multikulturní společnosti cs
dc.title.alternative Bilingual Family As a Unit of Multicultural Society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolák, Antonín cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis Bilingual family as a part of multicultural society, is introducing a modern phenomen of bilingualism. The thesis is looking into challenges bilinguals face while asimilating into the society. Based on research, the thesis is suggesting future connection with social education. The theoretical part of the thesis may be useful to understand difficulties of individual bilinguals as well as cultural challenges of immigrants. Social education may use found information focusing on school sysem of the Czech Republic. The empiric part may be useful as well, as it explains the difficulties of family bilingualism, in practise. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23476
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-04-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
haladyová_2012_bp.pdf 305.4Kb PDF View/Open
haladyová_2012_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open
haladyová_2012_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account