"You Can Change Your Life by Changing Your Heart": Coaching as a Way of Personal Development

DSpace Repository

Language: English čeština 

"You Can Change Your Life by Changing Your Heart": Coaching as a Way of Personal Development

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hubáčková, Alexandra
dc.contributor.author Bradáč, Jiří
dc.date.accessioned 2013-10-06T05:43:41Z
dc.date.available 2013-10-06T05:43:41Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20230
dc.description.abstract Tato bakalářská práce objasňuje, jak může koučink pomoci člověku ke změně v životě. Jsou zde popsány jednotlivé metody koučinku, které koučové využívají při práci se svými klienty. Dále je práce zaměřena přímo na člověka, na jeho myšlení a na to, jak se může osobně rozvíjet za pomoci koučovacích nástrojů. Je zde popsáno, že hlavní změna přichází zevnitř od srdce. Konkrétní příklad, kdy koučink pomohl ke změně v životě, je společně s doporučením pro budoucnost popsán na konci této práce. cs
dc.format 44 cs
dc.format.extent 11178315 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject koučink cs
dc.subject osobní rozvoj cs
dc.subject úspěch cs
dc.subject cíl cs
dc.subject sen cs
dc.subject srdce cs
dc.subject mysl cs
dc.subject vnitřní hodnoty cs
dc.subject coaching en
dc.subject personal development en
dc.subject success en
dc.subject goal en
dc.subject dream en
dc.subject heart en
dc.subject mind en
dc.subject inner values en
dc.title "You Can Change Your Life by Changing Your Heart": Coaching as a Way of Personal Development cs
dc.title.alternative "You Can Change Your Life by Changing Your Heart": Coaching as a Way of Personal Development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Atcheson, Hana
dc.date.accepted 2012-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis clarifies the possibility of change in human life by using a coaching. It describes certain methods of coaching that coaches use to work with their clients. Further, it is focused on a human, his thinking and how he can personally grow and develop by using coaching tools. It describes that the main change in life comes from inside, from a heart. The concrete example of a change in life caused thanks to coaching is described together with future suggestion at the end. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19506
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-04
local.subject osobní koučink cs
local.subject personal coaching en


Files in this item

Files Size Format View
bradáč_2012_bp.pdf 10.66Mb PDF View/Open
bradáč_2012_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
bradáč_2012_op.doc 185.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account