Taoismus: možnosti výchovy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Taoismus: možnosti výchovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín cs
dc.contributor.author Knápková, Alena cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T06:29:09Z
dc.date.available 2013-10-06T06:29:09Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20302
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na taoismus a možnosti vlivu jeho učení na výchovu člověka. V obecné části se věnuje historickému vývoji čínské společnosti z aspektu duchovního, vlivům, které na ni působily a vývojem taoismu. Objasňuje stěžejní taoistické pojmy a představuje hlavní učitele tohoto směru. V praktické části je metodou konceptuální analýzy, komparace a dedukce různých překladů Tao-Te-Ťing a dalších textů zjišťována jednoznačnost pojmů taoismu, možnosti jeho vlivu na kultivaci člověka a možnost smyslového poznání Tao. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 458414 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Tao cs
dc.subject Tao-Te-Ťing cs
dc.subject Wu-wej cs
dc.subject ego cs
dc.subject harmonie cs
dc.subject Cesta cs
dc.subject ctnost cs
dc.subject přirozenost cs
dc.subject moudrost cs
dc.subject Tao en
dc.subject Tao-Te-Ťing en
dc.subject wu-wej en
dc.subject ego en
dc.subject harmony en
dc.subject Path en
dc.subject grace en
dc.subject naturality en
dc.subject wisdom en
dc.title Taoismus: možnosti výchovy cs
dc.title.alternative Taoism: Possibilities of Upbringing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis is focused on taoism and it's influence on human education. General part concerns history of chinese sociaty from spiritual aspect, influences, which has effected it and development of taoism. Thesis explains main taoistic terms and introduces the most important teachers of this philosophy. Unicity of taoistic terms, possibility of its influences on human cultivation and possibility of sensual understanding of Tao is learned through a method of conceptual analysis, the comparation and deduction of various translations of Tao-Te-Ting and other texts in practical part. en
dc.description.department Katedra společenských věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23547
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-04-23 cs


Files in this item

Files Size Format View
knápková_2012_bp.pdf 447.6Kb PDF View/Open
knápková_2012_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
knápková_2012_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account