Propagační aktivity spotřebitelských organizací v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Propagační aktivity spotřebitelských organizací v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina cs
dc.contributor.author Pavlík, Karel cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:10:39Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:33Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2056
dc.description.abstract Spotřebitelské organizace nejsou v České republice ve srovnání se zahraničím příliš známé. Tato práce se na základě teoretických východisek zabývá propagačními nejvýznamnějších subjektů z řad spotřebitelských organizací. Z provedené analýzy vyplývá, že spotřebitelské organizace své aktivity příliš efektivně nepropagují, což dokazuje i jejich nízká známost mezi širokou veřejností. Ke zlepšení tohoto stavu by měl napomoci navržený projekt zaměřený na propagaci dvou významných aktivit Sdružení obrany spotřebitelů České republiky jako zástupce spotřebitelských organizací. cs
dc.format 72 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 2145775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2011 cs
dc.subject marketing neziskového sektoru cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject propagace cs
dc.subject spotřebitelské organizace cs
dc.subject ochrana spotřebitele cs
dc.subject not-for-profit marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject promotion en
dc.subject consumer organizations en
dc.subject consumer protection en
dc.title Propagační aktivity spotřebitelských organizací v ČR cs
dc.title.alternative Promotion activities of consumer organisations in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila cs
dc.date.accepted 2006-06-07 cs
dc.description.abstract-translated Czech consumer organizations aren't as well-known as it is usual in other countries. This thesis deals with the promotion activities of the most important consumer organizations based on theoretical outlets. From all performed analyses it is obvious, that Czech consumer organizations don't promote their activities effectively. This can be proven be their low general knowledge amongst public. The proposed project for promotion of two important activities of the Consumers Defence Association of the Czech Republic as one representative of consumer organizations should help to improve the current situation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2783
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pavlík_2006_dp.pdfBlocked 2.046Mb PDF View/Open
pavlík_2006_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
pavlík_2006_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account