Paliativní péče a eutanazie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Paliativní péče a eutanazie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav cs
dc.contributor.author Janková, Klára cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T14:17:15Z
dc.date.available 2013-10-06T14:17:15Z
dc.date.issued 2011-04-08 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20750
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem paliativní péče a eutanazie. Důraz je přitom brán na problematiku paliativní péče. Cílem této práce je přiblížit pojem paliativní péče pokud možno co nejširší veřejnosti, když právě tato péče je často opomíjeným oborem. Oproti tomu eutanazie je pojem, který vzbuzuje značné emoce mezi širokou veřejností. Toto téma v souvislosti s umíráním často zastiňuje význam paliativní péče, který je pro dnešní společnost v České republice mnohem významnější a aktuálnější. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 929289 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Paliativní péče cs
dc.subject lékařská etika cs
dc.subject hospic cs
dc.subject hospicové hnutí cs
dc.subject bolest cs
dc.subject dobrá smrt cs
dc.subject eutanazie cs
dc.subject smrt cs
dc.subject život cs
dc.subject Palliative care en
dc.subject medical ethics en
dc.subject hospice en
dc.subject hospice movement en
dc.subject pain en
dc.subject good death en
dc.subject euthanasia en
dc.subject death en
dc.subject life en
dc.title Paliativní péče a eutanazie cs
dc.title.alternative Palliative Care and Euthanasia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka cs
dc.date.accepted 2013-01-08 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic of palliative care and euthanasia. Emphasis is taken on the issue of palliative care. The aim of this work is to explain the concept of palliative care to possibly most of the general public, because the problem of palliative care is often neglected field. In contrast, euthanasia is a term that arouses considerable emotion among the general public. This theme related to dying often overshadows the importance of palliative care, which is for today's society in the Czech Republic more important and actual. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 23522
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-11-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
janková_2013_bp.pdf 907.5Kb PDF View/Open
janková_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
janková_2013_op.doc 28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account