Vliv sociálního prostředí na postavení jedince ve společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv sociálního prostředí na postavení jedince ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jilčík, Tomáš
dc.contributor.author Nivnická, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-10-06T18:45:48Z
dc.date.available 2013-10-06T18:45:48Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21063
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o vlivu sociálního prostředí na postavení jedince ve společnosti. Cílem této práce je zjistit, jaké faktory sociálního prostředí, ve kterém se jedinec od narození pohyboval, mohly vést k jeho současnému postavení ve společnosti. Pozornost je soustředěna na faktory rodinného prostředí, školního prostředí, prostředí vrstevníků, pracovního prostředí a lokálního prostředí. cs
dc.format 126 s. (194 232 znaků) cs
dc.format.extent 941073 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject společnost cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject sociální pozice cs
dc.subject měření sociální pozice cs
dc.subject sociální role cs
dc.subject sociální status cs
dc.subject socializace cs
dc.subject socializace jedince ve skupině cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject činitelé socializace cs
dc.subject fáze socializace cs
dc.subject sociální vývoj jedince cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject prostředí vrstevníků cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject lokální prostředí cs
dc.subject vliv prostředí na jedince cs
dc.subject society en
dc.subject social group en
dc.subject social position en
dc.subject measuring of the social position en
dc.subject social role en
dc.subject social status en
dc.subject socialization en
dc.subject socialization of the individual in the group en
dc.subject social learning en
dc.subject socialization factors en
dc.subject stages of socialization and social development of the individual en
dc.subject social environment en
dc.subject family environment en
dc.subject school environment en
dc.subject peer environment en
dc.subject working environment en
dc.subject local environment en
dc.subject the influence of environment on the individual en
dc.title Vliv sociálního prostředí na postavení jedince ve společnosti cs
dc.title.alternative Influence of Social Environment on the Status of an Individual in the Society en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2013-01-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the influence of social environment on the individual's position in the society. This work wants to determine which factors of the social environment, in which the examined person from birth lived, could lead to his current position in the society. Attention is focused on the factors of family environment, school environment, peer environment, working environment and the local environment. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25276
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-11-30
local.subject sociální prostředí cs
local.subject sociální srovnávání cs
local.subject sociální postavení cs
local.subject social environment en
local.subject social comparison en
local.subject social status en


Files in this item

Files Size Format View
nivnická_2013_dp.pdf 919.0Kb PDF View/Open
nivnická_2013_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
nivnická_2013_op.doc 34Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account