Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna cs
dc.contributor.author Koutecký, Vladimír cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T19:19:15Z
dc.date.available 2013-10-06T19:19:15Z
dc.date.issued 2013-02-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21112
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá motivací žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na rešerši dané problematiky, historii ošetřovatelství, vymezuje pojem motivace, kompetence a vzdělávací systém nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice. V praktické části se metodou dotazníkového šetření zjišťuje, jaké faktory ovlivňují žáky středních škol při volbě studijního oboru na vysoké škole, co si představují pod pojmem motivace a jakou mají představu o náplni práce všeobecné sestry. Na základě výsledků šetření připravit návrh programu využitelný v praxi. cs
dc.format 75 s. (106 591 znaků) cs
dc.format.extent 1832925 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject systém vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků cs
dc.subject studium cs
dc.subject motivation en
dc.subject competence en
dc.subject education system of paramedical health care workers en
dc.subject study en
dc.title Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole cs
dc.title.alternative Motivation of Pupils to Study the Field of General Nursing at University en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sedláková, Markéta cs
dc.date.accepted 2013-06-12 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with motivating pupils to study the field of General Nursing. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on review of given problems, nursing history, defines the term motivation, competence, and education system of paramedical health care workers in the Czech Republic. The practical part is, by the method of questionnaire survey, finding which factors influence the students in choice of university studies; what they imagine un-der the term motivation, and what idea they have about the work of general nurse. On the basis of the investigation results is presents a proposal of a motivation programme in prac-tice. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 31061
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-21 cs


Files in this item

Files Size Format View
koutecký_2013_bp.pdf 1.748Mb PDF View/Open
koutecký_2013_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
koutecký_2013_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account