Program rozvoje obce Nedakonice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Nedakonice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Šoustková, Jarmila cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:41:21Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:35Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2120
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá programem rozvoje obce Nedakonice. Teoretická část obsahuje shrnutí nejdůležitějších pojmů. Analytická část podává přehled o současném stavu obce. Na základě zjištěných informací je vypracována analýza SWOT, která se snaží zhodnotit přednosti a nedostaky obce Nedakonice. V závěru jsou popsány návrhy a doporučení pro zlepšení zjištěného stavu. Základním cílem je navržení katalogu projektů. cs
dc.format 78 s., 7 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1155171 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2011 cs
dc.subject obec Nedakonice cs
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject strategické cíle rozvoje obce cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject municipality of Nedakonice en
dc.subject municipality programme development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic aims of municipality development en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoje obce Nedakonice cs
dc.title.alternative Development program of municipality Nedakonice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šoustek, Oldřich cs
dc.date.accepted 2006-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis is dealing with analysis of development programme of Nedakonice municipality. The theoretical part contains a summary of the most important terms. The analytical part reports about the current situation in this municipality. A SWOT Analysis evaluates merits and deficiencies of this municipality. The summary describes suggestions and recommendations for improvements of this situation. The aim of this work is to propose a catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3704
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šoustková_2006_bp.pdfBlocked 1.101Mb PDF View/Open
šoustková_2006_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
šoustková_2006_op.zip 37.28Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account