Využití programového prostředí MATLAB/SIMULINK v teorii automatického řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití programového prostředí MATLAB/SIMULINK v teorii automatického řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušů, Radek cs
dc.contributor.author Vorálek, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T01:42:18Z
dc.date.available 2010-07-14T01:42:18Z
dc.date.issued 2006-06-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2123
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá programovým balíkem Matlab, Simulink a hlavními toolboxy. Popisem základních funkcí a nástrojů, využitelných v teorii automatického řízení. Výsledek práce byl zformulován do podoby manuálu vhodného pro studenty oboru teorie automatického řízení. Obsahově vychází z materiálů "Stručný manuál Matlabu pro předměty teorie řízení" od autorů: Volejník, O., Modrlák, O. "Teorie automatického řízení - lineární spojité dynamické systémy" od autorů: Prokop, R., Matušů, R., Prokopová, Z. "The MathWorks: Documentation" dostupné na WWW: http://www.mathworks.com/ access/helpdesk/help/helpdesk.html. K vytvoření této práce byl použit program Matlab pro různé výpočty a simulace. cs
dc.format 35 s. cs
dc.format.extent 1191471 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Matlab en
dc.subject Simulink en
dc.subject Toolbox en
dc.subject Matlab cs
dc.subject Simulink cs
dc.subject Toolbox cs
dc.title Využití programového prostředí MATLAB/SIMULINK v teorii automatického řízení cs
dc.title.alternative Use software environment Matlab/Simulink in the theory authomatic control en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel cs
dc.date.accepted 2006-06-26 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a software package Matlab, Simulink and mean toolboxes. By description of the elementary functions and tools, which are used in the theory of automatic control. Result of my thesis was formed to the manual, which is useful for students of a branch of theory of automatic control. It is taken from publications: "Short manual Matlab for subjects of control theory" by authors: Volejník, O., Modrlák, O. "Theory authomatic control" by authors: Prokop, R., Matušů, R., Prokopová, Z. "The MathWorks: Documentation" available in WWW:http://www.mathworks.com/access/ helpdesk/help/ helpdesk.html. To the creation of this thesis was used the program Matlab for various types of computations and simulations. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3354
dc.date.assigned 2006-02-14 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vorálek_2006_bp.pdfBlocked 1.136Mb PDF View/Open
vorálek_2006_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
vorálek_2006_op.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account