A Promotional Plan for a Newly Established Private Kindergarten with a Montessori-Style Education

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Promotional Plan for a Newly Established Private Kindergarten with a Montessori-Style Education

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voráčová, Kateřina
dc.contributor.author Novotná, Barbora
dc.date.accessioned 2013-10-06T21:43:06Z
dc.date.available 2013-10-06T21:43:06Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21290
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Propagační plán pro nově založenou soukromou školku s Montessori stylem výuky? je zaměřena na vytvoření písemného plánu možných propagačních metod, které by byly v souladu jak s možnostmi zvolené školky, tak s podstatou Montessori vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti B to B marketingu, marketingového mixu služeb, marketingového plánování, Montessori vzdělávání a segmentace trhu z dostupných literárních zdrojů. Dále následuje analytická část, kde je zahrnuta jak analýza dosavadních použitých propagačních materiálů a metod, tak mé nápady na jejich vylepšení. Nejdůležitější částí je vypracovaný plán nových propagačních metod, ve kterém jsou zahrnuty kalkulace některých z nich a také graficky zpracované návrhy propagačních materiálů. cs
dc.format 71 s. (101 613) cs
dc.format.extent 752634 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Montessori vzdělávání cs
dc.subject propagace služeb cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix služeb cs
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject analýza cs
dc.subject identita firmy cs
dc.subject grafický návrh cs
dc.subject Montessori style of education en
dc.subject promotion of services en
dc.subject promotional plan en
dc.subject marketing mix of services en
dc.subject market segmentation en
dc.subject analysis en
dc.subject corporate identity en
dc.subject graphic design en
dc.title A Promotional Plan for a Newly Established Private Kindergarten with a Montessori-Style Education cs
dc.title.alternative A Promotional Plan for a Newly Established Private Kindergarten with a Montessori-Style Education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kramoliš, Jan
dc.date.accepted 2013-06-12
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis ?A Promotional plan for the Newly Established Private Kindergarten with Montessori ? Style of Education? is focused on creation of a written promotional plan that includes those promotional methods that comply with the possibilities of the chosen private kindergarten as well as with the Montessori education. The thesis is divided into two parts. The first part consists of theoretical knowledge concerning marketing, marketing mix of services, promotional planning, Montessori method and market segmentation from available literary sources. The first part is followed by the analytic part, where an analysis of used promotional materials and techniques is included as well as my ideas for possible improvements. The most important part of the analytical part is the new promotional plan that embodies calculations of some of the suggested promotional techniques and graphic designs of some of them. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 31062
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-05-03
local.subject mateřské školy cs
local.subject montessoriovská pedagogika cs
local.subject soukromé školy cs
local.subject kindergartens en
local.subject Montessori method of education en
local.subject private schools en


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2013_bp.pdf 734.9Kb PDF View/Open
novotná_2013_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2013_op.pdf 884.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account