Non-productive Plural Patterns in English

DSpace Repository

Language: English čeština 

Non-productive Plural Patterns in English

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machová, Dagmar
dc.contributor.author Lapčíková, Darina
dc.date.accessioned 2013-10-06T21:50:10Z
dc.date.available 2013-10-06T21:50:10Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21300
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou neproduktivních tvarů množných čísel v angličtině. Práce je nejprve zaměřena na podstatná jména, číslo, pravidelné a nepravidelné množné číslo. Cílem následující části je analýza výskytu nepravidelných množných čísel v korpusech, porovnání literatury s korpusy a stanovení existujících množných čísel. cs
dc.format 45 s. (56 100 znaků) cs
dc.format.extent 2161308 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podstatné jméno cs
dc.subject pravidelné množné číslo cs
dc.subject nepravidelné množné číslo cs
dc.subject cizí množné číslo cs
dc.subject noun en
dc.subject regular plural en
dc.subject irregular plural en
dc.subject foreign plural en
dc.title Non-productive Plural Patterns in English cs
dc.title.alternative Non-productive Plural Patterns in English en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Emonds, Joseph E.
dc.date.accepted 2013-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the analysis of non-productive plural patterns in English. At first, the thesis is focused on nouns, number, regular and irregular plural. The aim of the following part is an analysis of the irregular plurals in the Corpora, a comparison of the literature with the Corpora and a determination of the existing plurals. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30557
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-05-03
local.subject angličtina cs
local.subject lexikologie cs
local.subject English language en
local.subject lexicology en


Files in this item

Files Size Format View
lapčíková_2013_bp.pdf 2.061Mb PDF View/Open
lapčíková_2013_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
lapčíková_2013_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account