A Marketing Strategy Analysis of a New Product Launch

DSpace Repository

Language: English čeština 

A Marketing Strategy Analysis of a New Product Launch

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Bambuch, Ondřej
dc.date.accessioned 2013-10-06T22:08:12Z
dc.date.available 2013-10-06T22:08:12Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21319
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou strategii, která byla použita obchodní firmou XY, s.r.o. při zavádění nové sklízecí mlátičky na český trh. Bakalářská práce je rozdělěna na dvě části ? teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou popsány teoretické poznatky, důležité pro analýzu marketingové strategie zavádění nového produktu na trh. Praktická část je zaměřena na stávající marketingovou strategii firmy XY, s.r.o. při zavedení nového produktu a doporučení k jejímu zlepšení. cs
dc.format 62 s. (76 771 znaků) cs
dc.format.extent 1679818 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nový produkt cs
dc.subject zavedení produktu na trh cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject New product en
dc.subject product launch en
dc.subject marketing mix en
dc.subject competitive strategy en
dc.title A Marketing Strategy Analysis of a New Product Launch cs
dc.title.alternative A Marketing Strategy Analysis of a New Product Launch en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2013-06-10
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is to analyse the marketing strategy that was used by the company XY, s.r.o., for the launch of a new combine harvester on the Czech market. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part focused on the theoretical knowledge relevant to the analysis of marketing strategy of a new product launch. The practical describes current marketing strategy of the company XY, Ltd. when launching a new product and recommendations for its improvement. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 30376
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2013-05-03
local.subject uvedení produktu na trh cs
local.subject průzkum trhu cs
local.subject strategický marketing cs
local.subject new product launch en
local.subject market survey en
local.subject strategic marketing en


Files in this item

Files Size Format View
bambuch_2013_bp.pdf 1.601Mb PDF View/Open
bambuch_2013_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
bambuch_2013_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account