Delirující pacient v nemocničním prostředí z pohledu všeobecných sester

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Delirující pacient v nemocničním prostředí z pohledu všeobecných sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláková, Markéta cs
dc.contributor.author Kadlčková, Alžběta cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T22:45:26Z
dc.date.available 2013-10-06T22:45:26Z
dc.date.issued 2013-02-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21375
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou delirií, konkrétně přístupu sester k delirujícímu pacientovi. V teoretické části popisuje delirium, uvádí zde jeho definici, patofyziologii, příčiny vzniku, dělení delirií, rizikové faktory vedoucí ke vzniku deliria, klinický obraz, diagnostiku, léčbu a prevenci deliria. Dále se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče o delirujícího pacienta, její zásady a použití restriktivních postupů. Pozornost věnujeme komunikaci i bariérám správného přístupu sestry k pacientovi. Praktická část obsahuje zpracování a grafické znázornění dat získaných z dotazníkového šetření a z pozorování. Výstupem mé bakalářské práce je edukační materiál s názvem: ,,Mýty a fakta o deliriu.'' cs
dc.format 101 s. cs
dc.format.extent 5977178 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject delirium cs
dc.subject předsudky cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject pacient cs
dc.subject delirium en
dc.subject prejudices en
dc.subject nursing care en
dc.subject nurse en
dc.subject patient en
dc.title Delirující pacient v nemocničním prostředí z pohledu všeobecných sester cs
dc.title.alternative Patient with Deliriem in the Hospital Environment from the Perspective of General Nurses en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrenáková, Eva cs
dc.date.accepted 2013-06-11 cs
dc.description.abstract-translated Thesis deals with delirium, specifically to nurses who care about delirious patient. The theoretical part describes delirium, the definition of delirium is mentioned here, its pathophysiology, causes, classification, risk factors leading to the development of delirium, clinical picture, diagnosis, treatment and prevention of delirium. Thesis focuses on the specifics of the nursing care about delirious patients, its principles and the use of restrictive procedures. The attention is paid to the communication and to the barriers in the right attitude of nurse to patient. The practical part contains an elaboration and graphic chart of dates obtained by a questionary and the observations. The outcome of this work is educational material entitled: ,,Myths and facts about delirium.'' en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 30802
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-22 cs


Files in this item

Files Size Format View
kadlčková_2013_bp.pdf 5.700Mb PDF View/Open
kadlčková_2013_vp.zip 17.99Kb Unknown View/Open
kadlčková_2013_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account