Vybrané invazivní vstupy v intenzivní ošetřovatelské péči

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vybrané invazivní vstupy v intenzivní ošetřovatelské péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva cs
dc.contributor.author Janků, Eva cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T23:30:51Z
dc.date.available 2013-10-06T23:30:51Z
dc.date.issued 2013-02-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21435
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na přehled invazivních vstupů vyskytujících se v intenzivní péči a jejich ošetřovatelskou péči. Cílem této práce je přehled invazivních vstupů používaných v intenzivní ošetřovatelské péči a vypracování edukačního materiálu pro sestry na dané téma. Teoretická část s podnázvem" Invazivní vstupy z pohledu sestry" je zaměřena na vybrané invazivní vstupy, jejich popis, způsob zavedení, komplikace, ošetřovatelskou péči, případně asistenci sestry lékaři. Praktickou částí je vypracování edukačního plánu a manuálu pro sestry. Edukační plán se zabývá dvěma méně frekventovanými invazivní vstupy na jednotkách intenzivní péče. Vybranými vstupy jsou Intraoseální přístup a Zevní komorová drenáž se zaměřením na ošetřovatelskou péči. cs
dc.format 96 s. (17 650 znaků) cs
dc.format.extent 3275940 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: intenzivní péče cs
dc.subject invazivní vstup cs
dc.subject arteriální katetr cs
dc.subject centrální venózní katetr cs
dc.subject intraoseální vstup cs
dc.subject zevní komorová drenáž cs
dc.subject Keywords: intensive care en
dc.subject invasive input en
dc.subject arterial catheter en
dc.subject central venous catheter en
dc.subject intraosseously input en
dc.subject external ventricular drainage en
dc.title Vybrané invazivní vstupy v intenzivní ošetřovatelské péči cs
dc.title.alternative Selected invasive inputs in intensive nursing care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr cs
dc.date.accepted 2013-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is focused on overview of invasive inputs occurring in intensive care and their nursing care. The aim of this Bachelor thesis is an overview of invasive inputs used in intensive care nursing and the developement of educational material for nurses on a given topic. The theoretical part with a subtitle " Iinvasive inputs from the perspective of nurse " is focused on selected of invasive inputs, their description, boot method, complications, nursing care or assisting nurse for a doctor. The practical part is the development of an educational plan and a manual for nurses. An educational plan addresses two less common invasive inputs in intensive care units. The selected inputs are intraosseous access and external ventricular drainage with a focus on nursing care. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 30792
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2013-05-21 cs


Files in this item

Files Size Format View
janků_2013_bp.pdf 3.124Mb PDF View/Open
janků_2013_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
janků_2013_op.pdf 95.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account